OpenStreetMap

Jo sóc jo's Notes

Notes submitted or commented on by Jo sóc jo

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 3626519

aquest restaurant ha canviat de nom, ara es diu koyo.

2 months ago 2 months ago
closed 3607501 Jo sóc jo

Les alçades del Puig de la Gavarra, el Puig d'Arques i el Puig d'Aiguabona d'on estan agafades? L'alçada posada al Puig d'Aiguabona coincideix amb la de l'ICGC, però la del Puig de la Gavarra és més alta (537 vs 532,7) i el del Puig d'Arques també (532 vs 527,6). Jo diria que les de l'ICGC són més correctes que no pas les posades ara mateix aquí a l'OSM.

3 months ago 2 months ago
closed 3621946 ateixido

Aquí hi ha una segona "Plaça dels Jurats"?
No sembla correcte.
Algú ho pot verificar?

2 months ago 2 months ago
closed 3533368

peix de la teva costa han tancat. el local està buit amb anuncis de que es lloga.

4 months ago 4 months ago
closed 3529009 Jo sóc jo

Unable to answer "What kind of building is this?" for https://osm.org/way/63931661 via StreetComplete 50.2:

Té un cartell d'endesa. Centre transformador GE48757.

5 months ago 5 months ago

« Previous | Page 1 | Next »