OpenStreetMap

Sentiero Italia n. 400 dalla S.S. 125 Km. 30 Arcu 'e Tidu a Burcei Monte Serpeddi'

Posted by Giovannigianni on 2 November 2018 in Italian (Italiano)

Dalla chiesetta Arcu ‘e Tidu, Pirastu Trottu de Poddosu, Bruncu Poddosu, Aracu is Sinniesus Bruncu su Tiriaxiu, Serragu is Arangius sa Sedda is Arangius sa Castangia, su Scofu Arcu su Scofu, Arcu Predi Gallus, Cuili Predi Gallus, Bau su Sconcau de Forra, su Enatzu de Forra, Bau Forra, nuova S.P., Peiattu via Cimiterro viale del Tramonto, Via Monte Serpeddi’ su Mulloneddu sa Modditzi, sa mitza su Para su Entosu, Arcu su Entosu.

Login to leave a comment