OpenStreetMap

Darek-J's Notes

Notes submitted or commented on by Darek-J

« Previous | Page 2 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 266771 Gidzu

Pomimo zmiany nazwy osiedla (na Stefana Wyszyńskiego) przy pewnym zoomie nadal widoczna jest stara nazwy (Ludwika Waryńskiego)

about 8 years ago almost 8 years ago
closed 324120 Kam12000

Przebudowa skrzyżowania Kiedrzyńskiej z Armii Krajowej. Zbudowanie sygnalizacji oraz ronda na Kiedrzyńskiej. Lekka zmiana położeń przystanków w okolicy miejsca przebudowy

almost 8 years ago almost 8 years ago
closed 284786

stacja benzynowa

about 8 years ago about 8 years ago
closed 277349

tutaj

about 8 years ago about 8 years ago
closed 245408

Błędny numer domu. Dom ten ma numer 133. Skąd w ogóle ktoś wzią numer 132? Na bazie czego wprowadzono tą zmianę?

over 8 years ago about 8 years ago
closed 253222

should be home no. 17 instead of 12

over 8 years ago about 8 years ago
closed 247904

Wyjazd z podporządkowanej, znak nakaz skrętu w prawo.

over 8 years ago about 8 years ago
closed 275217 hitmanx4

rondo bug

about 8 years ago about 8 years ago
closed 225355 shynka

tutaj jest rondo, tak więc to skrzyżowanie jest bezkolizyjne

over 8 years ago about 8 years ago
closed 217710

Traffic circle has been built here (finished few days ago)

over 8 years ago about 8 years ago

« Previous | Page 2 | Next »