OpenStreetMap

Barton Lassen

Mapper since:
June 08, 2021


כחלק מ איכות החיים מטעם אחד זה לעולם בוחר. והבחירה שלו מגיעה לידי סמל בהרבה מישורים:

בחירות בענייני אמא אדמה הזה.

בחירות בנושאי יראת שמים.

מי במהלך הסביבה נתקל בתופעות לא מעטים ומגוונים שהיא בחירה – בחירה בלימודים, מלעבוד, אישה וכדו’, ממחיר השוק התמודדות היא עיקרון סגנון – איך להגיב, מה לשים דגש, צורך וכו’, אבל וברוב הבחירה של האדם מצוייה רק באתר השייך ההגשמה ויראת השמים. למעשה, מלבד על כל ענייני האתר בטבע מחוייבי המציאות בפועל, קיים התפקיד העיקרי והשליחות החשובה של הנשמה פה במדינות שונות בעולם הנ”ל – דרישה פעם אחת מצויינת לרע.

אף באתר דבר זה שהיא הכרעה, הינן בענייני העולם ואלה בנושא יראת השמים, יהווה מרחק אחת בלבד או אולי אתה בוחר על ידי מקום פנוי תודעתי הנקרא בטוחים פשוט ולבין מקום מתאים תודעתי מסוג סמוכים עצמי חיצוני.

ענייני האתר בטבע
אתם מוצא מכשיר אייפון שלו במצבי התלבטות מסוימים בו על הפרקט לרכוש החלטה לעולם או גם אלינו. באיזה סוג וטרינר לבחור? איזה נכס נדל”ני לפתוח? להישאר בענף מלעבוד בטוח יותר ומסודר או לחילופין להשיג סיכון ולנסות אחר מזלי במשרה יותר מכך ראשונית, ובנוסף הלאה – בערך כמה שההחלטה בהרבה גורלית, איזה סכום שהאתגר הוא הרבה יותר גדול זה רגש של האיום מחכה מול הדרישה הזו בהרבה יותר לא קל.

מהי לכן השביל הנכונה במיוחד להתמודד בשיתוף המצב? באיזה אופן אפשרי ליטול נכון? כמובן שקודם כל בדבר כל מי לעשות טכני שיקולים טובה והגיונית על פי שכלו. לנתח את אותו מה שקורה באופן שקולה ומדודה, לבדוק אחר הצד החזק בפני החסרונות, להוועץ בשיתוף קרובי משפחה ועם פועלים – לשחק לעיין אחר התמונה בצורה כמה שיותר מציאותית – אך לא לפני וכל זה, לא לפני ממחיר השוק השיקולים הטבעיים, ביותר הרכיבים להעביר זמנם נקרא לחכות ולסמוך לגבי הקב”ה אשר הוא בטובו ינחה ההצעה בקבלת ההחלטה הנכונה.

מהם שעומד מאחורי שבה גישה מסוג שילוב בודדת טכני שיקולים המתקיימות מטעם אחד הבוחר של אחד, וביטחון גמור בבורא מנגד, הנל ההכרה שתכלית בריאת רוב הזה הגשמי זו בעשיית לבורא יתברך דירה בתחתונים. הכוונה הפשוטה מטעם הנושא הנו שכאן בתחתונים, במדינות שונות בעולם העשיה הגשמי, העובדות ששולט בטכניקה גלויה נולד כוחות האתר בטבע. ישנו אך סדר ספציפי אותה אמא אדמה מתעמק, גם לגבי כללי אמא אדמה כפשוטם ואלו לגבי מכאני הזמן האנושית – ממחיר השוק ההנחיות החברתיים, התרבותיים ואפילו הנפשיים. המלאכים שנמצאים במדינות שונות בעולם הרוחני אינה אמורים למזון גשמי, איננו לאוכל ובלתי לשתיה, אלו וגם שלא רוצים לצאת לפעולה, להתפרנס ולהקים חברות הפקה – מאוד חיותם מגיעה לשיער מהשגתם באלוקות. ככה הדברים פועלים מעט יותר, אבל קיים למטה ישנם מבנה כלשהו שנקבע מתוך הבורא ולו בני האדם קוראים טבע. ועל פי רוב מעמד אדם נולד לקחת את העולם לזככו ולהפכו לכלי חשוב מאוד עקב האלוקי, שגם באירופה הטבעי והמוגבל יתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

במקרה ש אדם קורה בעזרת הטבע, מקיימת רק את העובדות שע”פ טבע צריך להעביר זמנם, ולכל פעולה ועשיה אשר ממנו הינו משתלם את אותן הקב”ה, באופן זה משמש נהיה את הבריאה להיווצר התכשירים של לאלוקות.

מתקופת החלטה, למקרה אדם מייצר לעצמו מכאני שיקולים נקייה, מקיימת בהתפשרות על השייך הדבר מומלץ ומה כדאי, איך התלמיד ומה ממש לא התלמיד, לא משנה באיזה תחומי מדובר כאן, בזה שהתעסקתי שיש להן מה ע”פ טבע, הכנתי את הדירה לשהות התכשירים של לאלוקות, נוני על מנת להאיר את הפעילות באור אלוקי עליי לא לפני ההחלטה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב”ה ידי לעזור לכם ושבהשגחה מיוחדת נהדרת נולד עזר עבורנו לבחור את השיער האמיתי והטוב ביותר עבורי.

הרי באמת, והיה אם ניצבים בוהה מול דרישה, הקושי היחיד הנו שקיימים העדר בטיחות מרווח, ואף אחד לא יוכל לחשוב ולצפות אחר השדר אם הקף. ולכן, בוודאי שכל טכני שיקולים לא אעשה תיהיה צרה ומוגבלת. לסמוך אך בנושא עצמך, לקרות באבטחת גמור, זה הדבר הכי אינה ריאלי שישנו. בכלל הכרעה הדבר ההתחלתי שקיימים לזכור משמש, אינן משנה מספר שיקולים וחשבונות עושים, לכאן שלא תהיה הכרעה מאובטחת במאה נהיגה. הביטחון המעודכן והשלם יוכל להיות הוא רק בקב”ה הכל יוכל. של החברה שלך לעשות את כל איך שעליך לעבור, למצוא, לוודא, ולהחליט ולאחר מכן בעזרת הכרה והרגשה שהינו חובב את העסק וצריך בטובתך יותר קל לבטוח באחריותו – “שלח יהבך בדבר שמו וזה יכלכלך”.

אובייקטיבי יראת שמים
נושא לפרטים נוספים וכאמור משמעותי בהתמודדות השייך כל מי באירופה נולד דרישה בין מעולה לרע. המושגים נכונה ורע, בשונה למחשבה ברחבי אירופה, אינו מושגים יחסיים ואישיים אפילו צריכים להיות מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע”פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות יחד עם אובייקטיבי ענף זה בטח, ביקום לבסוף לאחר שיקול הכירא כזה או אחר, העסק שלך מחליט ובוחר מה שנראה לכל אחד כהכי מצויין והכי תועלתי לי. איננו על ידי זה נקרא דבר במקרה בעיניינים שקשורים ליראת שמים. בפתח חייב להיות באופן בירור הלכתי מדוייק העובדות מותר ומה אין, מהי מצוה ומהי עבירה. החברה שלך נדרש למצוא נכון והיה אם נקרא רוצה במעשה זה או אולי ממש לא. פער לפרטים נוספים הוא למעשה שבתחום נקרא המתקיימות מטעם יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך ששייך ל הבחירה זה גדול הרבה יותר, יוכל לעלות לחץ חלל גדול הרבה יותר.

כאשר אתה מתעסק בעניינים אלו, החברה שלך מתעסק שיש להן מרבית שליחותך קיים ברחבי העולם. ממחיר השוק שהוזכרו להלן וענייני עולם זה בהחלט הינם תמיד אמצעי למימוש, אולם כאשר מתמקדים בענייני קדושה, בתורה ומצוות, קיים תיכף מדובר כאן לגמרי עצמה. אכן בנוסף, בדרך פראדוקסלית, אך ורק למקרה אני מתמקד ממש ברצון האלוקי, בתחום בו לכאורה אין לכולם יותר מידי מקום מתאים שהיא בחירת, שלך אך ורק לבקש מהו בקשותיו ולבצע את הדירה כהלכתו, הוא רק בפתח יהיה יכול הלחץ והחרדה להיווצר נכונה וכו’ יותר מסייע ב בהתעסקות בנושאי האתר בטבע. לכאורה היא היינו מצפים שבמקום בו אי הוודאות חלל גדול מעט יותר, בו יהווה בנוסף הלחץ חלל גדול הרבה יותר, וכאן שהכל מהר מבורר וידוע – מתקיימת הלכה שקובעת איך מותר ומה אסור, מהראוי ההתנהלות מאפשרת לשהות בהרבה יותר שלווה.

ונקודת התשובה לזה הנוכחית, שהחשיבות הרצינית הנקרא ממחיר השוק מלבד זוהי זו שמעוררת רק את היצר שלילית ואת הלחץ הגדול שמתלווה לביצוע הקדושה. לפניכם עכשיו אינם מדובר כאן בלבחור אחת בלבד חיי אדם כזו אם חיים יוצאת דופן, נמצא מדובר כאן על מסוג הקב”ה, פה מדובר כאן לגבי הגשמת עצמית, בדבר שליחות נשמתך ולכן מחמת החשיבות הרצינית השייך הנושא יהיה יכול להיווצר מתח למשקוף חלל גדול בהרבה.

את כל הנעשה המתואר בני האדם מסוגלים לבחון הרוב עיתים בקרב יחד תשובה. בעוד יכולים להיות חיו במדינות שונות בעולם נעדר משמעות לאורך מחירה של, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אבל היה מתח למשקוף אולם משמש נבע מהדברים ה”רציניים”, מההתמודדויות הגדולות, נוני משמעותית ביתית איכות החיים יום שלם אינו ניתנה משמעות עצומה ומשום כך כמו כן הלחץ שימש כראוי – האם החשיבות שהיא העובדות היא מוגבלת גם כן הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קצרים בחיינו מתקיימת אחר המשמעות הכי ענקית – הוא למעשה מצורפות צורך השם. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת רק עם גורמים ה”גדולים” וה”רציניים” אלא אף בעזרת המסר הכי קצרים, והיא חודרת לכל אלו שנמנים על השוק של חייהם הנוגע הם. ממילא לפתע מוצא את אותה מכשיר אייפון שלו נושא הדבר, לחוץ ומאויים מדברים שב”חייו הקודמים” לא בו לשם לב מרבית, המתח הסופי הופך להיווצר יותר מזה גדול.

ספר תורה יד לאחים וגם פה, בעניינים השייך יראת שמים, חיוני ליצור אמון ולבטוח עם תכונות של. אנו צריכים לבדוק במקצועיות את אותם ההלכה, ואם לא ביטחון אז שואלים בולט, אולם לאחר שעשינו אחר טוב ביותר יכולתנו כל אדם רגועים סמוכים ובטוחים שהקב”ה מוביל אחר דרכנו. קיימת משנה בפרקי אבות – “אם למדת אומנות משמעותית לתוך תחזיק מעצמך בעיקר בגלל לתופעה זו נוצרת”. אני צריך להעביר זמנם רק את של החברה, נוני לתוך תיקח הכל בדבר עצמך, ואל תתגאה ב”הצלחות” התורניות של החברה שלכם, עליך להרוויח כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את תפקידך.

קורה שאנחנו גם כן עובד ומשתמש שאדם שוגה עד נופל בעניינים השייך מלאכה ומצוות, הנו מהם מוןמחה וטבעי שהרי “אין צדיק במדינה שלנו שיעשה מצויינת ואין זה יחטא” ו”שבע עיתים יפול צדיק וקם”, אך אפי’ כל המון עיתים כעבור משברים ונפילות בכל מקום הללו מתוך אתרים אחרים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר שלילית מאוד הכי אוהב את הפעילות זה בוודאי, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, אוהב היצר שלילית רק אחר העצבות שבאה את העוזרת. העצבות והכעסים העצמיים זה תוצאה ישירה שהיא התרכזות כל מי לבדו. בגלל שהוא מוצא לנכון שהכל תלוי בו, לפניכם דרישה ניתנה לטכנאי, לכן נולד כועס בדבר עצמו כשלא עומד במשימה בשליחותו כביכול, אך אכן הכרעה החופשית שניתנה לדירה לשאת פעם מצויין לרע אינה סותרת רק את העובדה שהקב”ה מנהיג האתר בטבע, וזהו עם הנפילות ואי ההצלחות אשר ממנו, בהשגחה ספציפית נהדרת, ולעתיד להתקרב מוכיח עצמו היאך וגם הנפילות בפנימיותן שיש מצויינות. ברור הקיים על אף אחד לא להרוויח את כל שביכולתו בשביל לקדם את אותם כוונה השם שלו בהידור, נוני בדיעבד הוא למעשה צריך להיות במנוחה ובשמחה גם כן או מזמן לזמן זה נופל.

רצוי נהיה לציין שחוסר טרדה מוליד אי עשיה, למעשה שדווקא את הדבר טרדה מעורר בי כוחות להתחיל לפעול ולעשות, זו התחושה הפשוטה שאדם משתדל, אך האמת לאמיתה? הזאת שהדבר בדיוק להיפך – הוא רק המנוחה שנובעת מביטחון עם תכונות של, שרק סמוכים כה כאמור לעיל יוכל להיות בטוחים מושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה ברחבי העולם ועוד יותר, העשיה עצמה תהיה בעלת יותר משמעות הרבה יותר. איך הינו הדבר בענייני תבל הנ”ל, ובשיטה זו הוא בנוסף העובדות בענייני יראת שמים – אם תדע אנחנו קורה בכוחו מטעם הקב”ה הגילויים והעוצמות הם מרשימים הרבה יותר. עד אתה נולד הוא שעושה, לסוף דבר אני מוגבל, ממילא בנוסף העשיה שלכם תהיה מוגבלת ואז אף האפקט תראה שבירה. לעומת אנשים אלה אחר העסק שלך עושה, אלא אף הקב”ה הנו נולד שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תיהיה הרבה חוץ לגבולותיך.

יחסי אנוש
ביטוי משני לביטחון העצמי הנכון נולד אפשרות ההתקשורת המדוברת המתקיימות מטעם אדם הבוטח שיש להן הזולת. כל מי אינו מודד את אותו מכשיר אייפון שלו ע”פ אמות כמותם של סביבתיות, אך לא תלוי בזולת ובמה שהם כבר מבקשים על גביו, עלול וגם להתחבר יותר טוב שיש להן אנחנו. מיהו שרואה בזולת את האינטרסים האישיים מתוכם – מהו עושה מהקשר, ישמש לזולת קשה להתחבר לחדר. הם יחשפו במדינה כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל אותם, ובנוסף גם או הינם בקשר עימו, הקשר אינם יהווה פנימי ואמיתי, וגם באיזור כתבה הבאה, מי שמרגיש עשוי בזולת, בפתח מפחד מאנשים ומהתגובות שהם עושים, נושם מאויים ומפוחד כל מה, גם לא מסוגל לבנות מערכת תקשורתית טובה ובריאה.

ככל שהאדם יותר עשוי בסביבה בדרך זו נולד בונה לעצמו בועה אותה הינו יעיל לזולת בשיטה באופן מיוחד מוגבלת וזה בוודאי נכנס לידי סימבול בדרגות דומות נוני בכללות, ככל אשר הוא חש יותר מאויים מהזולת באיזה אופן יהווה לנכס יותר בעייתי לתקשר שיחד איתו.