OpenStreetMap

Kort læggning i efterårsferien.

Posted by Ash Nan on 12 October 2016 in Danish (Dansk)

Jeg har planer om at gå ruten sortemosen - Jyllinge af langs åsystemmet. Til dette bruger jeg kort og kompas. Samt field papers. http://fieldpapers.org/

Det er enligt en tur for at undersøge forholdene for Ørreder og Odder. Men der udover handler det om at fremkommeligheden til fods og cykel blive undersøgt.

N 55.7057741991229274 - E 12.312068939208986 til N55.78090528185305 - E 12.089874744415285

Location: Lille Rørbæk, Frederikssund Kommune, Region Hovedstaden, 4040, Danmark

Login to leave a comment