OpenStreetMap

Brug af Regeringen og KL har indgået en aftale om grunddata.

Posted by Ash Nan on 24 October 2012 in Danish (Dansk)

Hvordan kan man bruge grund dataene fra aftalen mellem Regeringen & Kommunernes landsforening.

Fra 2013 stiller Kort og matrikelstyrelsen en stor del af deres dataer til rådighed for alle. Dette sker gennem Digitaliseringsstyrelsen, dette gør at mange af dataerne som Kort og Matrikel styrelsen ligger inde med blive frit tilgængelig.
Hvordan får vi gjort dem brugbare gennem osm? Man kan læse mere på http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata.

Login to leave a comment