OpenStreetMap

Tactiel bestrating toegevoegd / Tactile paving added

Posted by ArwenAiwe on 31 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Vandaag heb ik de eerste tactiel bestrating toegevoegd aan Grave. Deze heb ik in eerste instantie vooral op de kruispunten vastgelegd als metadata van nodes. Ik heb nog een vraag gesteld op de Accessibility mailinglist hoe om te gaan met tactiel bestrating indien dit over een grotere lengte op de voetpaden aanwezig is.

Verder ben ik er achter gekomen dat er nog veel straten in het centrum van Grave niet (goed) gecarteerd zijn, dus daar ligt ook nog een klusje.

---

Today I added to the first tactile paving in Grave. I recorded this primarily on the intersections as metadata of nodes. I have posted a question on the Accessibility mailing list on how to deal with tactile paving if it is present on a greater length on the side-walks.

I also found out that there are many streets in the center of Grave that are not mapped (correctly), so there is still a little job to do.

Login to leave a comment