OpenStreetMap

Parkjes in Grave grotendeels toegevoegd

Posted by ArwenAiwe on 3 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Afgelopen dagen heb ik de meeste groot groen voorzieningen in Grave in de kaart ingetekend. Ik heb geen exacte data van de contouren, omdat het vaak aan woonerven grenst of andere zaken waar je niet makkelijk even langs wandelt met je GPS. Ik heb ze dus ingetekend op basis van mijn kennis van de omgeving en er als label een notitie bij gezet dat het geschatte begrenzingen zijn.

Mijn GPS is ook niet nauwkeurig genoeg om de begrenzingen op te meten. Ik merk regelmatig rare punten in de tracks, of verspringende punten als ik even stil sta. Ik gebruik de GPS data nu dus vooral als richtlijn en teken de zaken in op basis van wat ik in het veld gezien heb en de grenzen van andere features die al ingetekend zijn.

Van nog een aantal parkjes weet ik dat ze er zijn, maar ik heb ze nog niet bezocht om te kijken of er speeltoestellen of andere voorzieningen zijn.

---

Last days I have mapped most of the parks in Grave. I do not have exact data on the boundaries as they often border residential properties or other features that make it hard to track with a GPS (accessibility). So I have drawn them based on my local knowledge and have put a note label to them stating it are estimated boundaries.

My GPS also is not accurate enough to measure boundaries exactly. I frequently notice strange track points, or staggered points when I am standing still. So now I use the GPS data especially as a guidance and I draw the features based on what I have seen in the field and on the boundaries of features already on the map.

I know of a few more parks, but as I have not visited them yet I do not know if there are any playgrounds of other interesting features.

Location: Grave, Noord-Brabant, Nederland

Login to leave a comment