OpenStreetMap

Södertälje - Hovsjö

Posted by AndresFuentes on 10 May 2010 in Swedish (Svenska)

Nu börjar det likna nått! Har lagt till parkeringsplatser, busshållplatser, gatunamn, skogsområden, affärer, byggnader, etc.

Location: Grusåsen, Södertälje, Södertälje kommun, Landskapet Södermanland, Stockholms län, Svealand, 15243, Sverige

Login to leave a comment