OpenStreetMap

Amavet962's Notes

Notes submitted or commented on by Amavet962

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 2246111 Amavet962

Na tom mieste je teraz reštaurácia Hidden Garden, Obchodná 53, 811 06 Bratislava, osobná návšteva

over 1 year ago 5 months ago
closed 2044750 Amavet962

"Prosím zmeniť kategóriu Reštaurácia na Pohostinstvo"
POI name: Kolkáreň
POI types: amenity-restaurant
OSM data version: 2019-11-24T01:08:45Z
#mapsme

about 2 years ago 5 months ago
closed 2044857 Amavet962

"Miesto pre 3 bicykle"
POI has no name
POI types: amenity-bicycle_parking
OSM data version: 2019-11-24T01:08:45Z
#mapsme

about 2 years ago 11 months ago
closed 1992216 Amavet962

"5 miest"
POI has no name
POI types: amenity-bicycle_parking
OSM data version: 2019-10-19T16:52:54Z
#mapsme

about 2 years ago over 1 year ago

« Previous | Page 1 | Next »