OpenStreetMap

20/10/2011

Posted by zionne on 20 October 2011 in Catalan (Català)

He afegit:
1)la carretera que va de Sant Jaume a Banyeres passant per Lletger (tertiary road)
FALTA COMPROVAR NOM
2)les 2 pistes asfaltades que van de Cornudella a la Carretera de la Múnia (tracktype=grade1)
3)la pista asfaltada que va de Lletger a Sant Marçal (tracktype=grade1)
4)la Carretera que va de la Múnia a Sant Marçal (tertiary road)
(falta posar nom a la carretera i completar traçat fins a les Masuques)
5)una part de la carretera que va de les Conilleres fins a Can Rubió (falta completar traçat i posar nom) (tertiary road)
6)la pista asfaltada que va de l'Hostal a Llobets passant per darrera el Castell de Gemanelles (tracktype=grade1)

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment