OpenStreetMap

thanhminh8998

Mapper since: June 04, 2014 | Contributor terms: Accepted 8 months ago

Nếu họ đã không cung cấp cho bây giờ , mà nhiều lần họ sẽ có, đó là thời gian để có được chúng để làm những gì bạn đã muốn tất cả cùng - giúp bạn. Bây giờ bạn đã có ít nhất một hoặc hai cuộc nói chuyện với người này trong một hình thức khác nhau , vì vậy bạn đã có cơ hội để cảm thấy chúng ra. Đó là thời gian để yêu cầu họ nếu họ sẽ cảm thấy thoải mái giúp bạn có được vào ngành công nghiệp . Điều này sẽ có nghĩa là một cái gì đó khác nhau cho tất cả các loại liên hệ bạn có, nhưng nó có thể là bất cứ điều gì từ một giới thiệu về một người quen của họ, để nộp hồ sơ của bạn , mang lại cho bạn một cuộc phỏng vấn . Điều quan trọng là yêu cầu cho nó rất trực tiếp và sau đó dừng lại nói chuyện. Làm cho họ cung cấp cho bạn một câu trả lời bởi còn lại im lặng. Tin Mừng : Điều tồi tệ nhất họ có thể làm là nói "Không" http://vieclamthemtainha.vn/viec-lam-them-tai-nha-2.html