OpenStreetMap

Viewing trace Valdemarsvik_till_fots_2012_07_12_19_49_17.gpx

Filename: Valdemarsvik_till_fots_2012_07_12_19_49_17.gpx (download)
Uploaded: 18 July 2012 at 10:26
Points: 3,629
Start coordinate:
58.2023; 16.6034
(map / edit)
Owner: Socratestravels
Description: gpx med kommentarer i Waypoints. Väg för cykel och för att gå på.
Tags: valdemarsvik
Visibility: Identifiable (shown in trace list and as identifiable, ordered points with timestamps)