OpenStreetMap

sebastic's notes

Notes submitted or commented on by sebastic

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 120864 Jan Westerhof

Wim van Estlaan moet hier nog ingetekend.

over 1 year ago 5 months ago
closed 240398 Jan Westerhof

Hier is een adres met Hollandweg, maar er is geen straat Hollandweg. Survey ter plaatse nodig.

9 months ago 7 months ago
closed 148619

This road is now straight, i.e. perpendicular with the north-south Laan van Kronenburg. It also goes by the name Uilenstede now, like the rest of the area. There are three buildings on this road. From left to right (west to east): 506, 508 and 510. There are some parking spaces, but the "VU Guest House" was demolished some years ago.

Deze weg is nu recht, d.w.z. loodrecht op de noord-zuidgeoriënteerde Laan van Kronenburg. Het heet nu ook Uilenstede, net als de rest van de buurt. Er zijn drie gebouwen op deze weg. Van links naar rechts (west naar oost): 506. 508 en 510. Er zijn wat parkeerplekken, maar het VU Guest House werd enkele jaren geleden gesloopt.

about 1 year ago 8 months ago
closed 140448 Jan Westerhof

Hier is een nieuwbouwwijkje met een paar nieuwe straten.

about 1 year ago 8 months ago
open 218764 sebastic

Hier zijn parkeerplaatsen

10 months ago 10 months ago
open 217006 Blauwestad

De Hoofdstraat (onderste deel/onder Elfenbank) heet Bovist.

10 months ago 10 months ago
open 195951

Alle straten in dit deel (Havenkwartier) Blauwestad kunnen verdwijnen, behalve de Brugstraat en het Redersplein.

11 months ago 10 months ago
closed 195952

Deze Brugstraat kan ook weg. Alleen de Brugstraat hieronder moet blijven. Digitale Dorp Midwolda.

11 months ago 10 months ago
open 105777 opani

Description: Hier is vandaag de aanleg van een jachthaven, havenkantoor, brasserie en verkoopcentrum Blauwestad begonnen. [Digitale Dorp Midwolda, 2012-09-20 19:34:22 CEST]

Comment: Zijn de plannen voor de nieuwe wegen aangepast bij het herzien van de bestemming van dit gebied? [sebastic, 2012-12-14 03:50:40 CET]
Moved from OSB

over 1 year ago 10 months ago
closed 195954

Vanaf hier tot het punt dat ik met hier2 aangeef ligt een loopbrug. Digitale Dorp Midwolda.

11 months ago 10 months ago

« Previous | Page 1 | Next »