OpenStreetMap

quan's diary

Recent diary entries

help

Posted by quan on 22 April 2010 in Vietnamese (Tiếng Việt)

can you help me, please.
i am a student. now, i need some documents about osm.
how using java with osm.
thank you very much.

Mình là sinh viên.
Đang tìm hiểu về osm.
có ai có tài liệu về cách sử dụng osm. Đặc biệt là lập trình java sử dụng osm.
cảm ơn rất nhiều.

Location: Hai Bà Trưng, Hà Nội, 043, Việt Nam