OpenStreetMap

eerste edit na de winter

Posted by pschroth on 8 February 2011 in Dutch (Nederlands)

Heb de GPS uit het vet gehaald en de eerste edits dit jaar gedaan.

Leave a comment

Parsed with Markdown

  • Headings

    # Heading
    ## Subheading

  • Unordered list

    * First item
    * Second item

  • Ordered list

    1. First item
    2. Second item

  • Link

    [Text](URL)
  • Image

    ![Alt text](URL)

Login to leave a comment