OpenStreetMap

nhigiatravel's diary

Recent diary entries

workpermit - Viet Nam

Posted by nhigiatravel on 12 April 2014 in Vietnamese (Tiếng Việt)

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TRÊN 3 THÁNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 và Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động.

Older Entries | Newer Entries