OpenStreetMap

LÀm quen với tất cả mọi người!

Posted by mrhanlt on 11 June 2014 in Vietnamese (Tiếng Việt)

Chào tất cả các bạn! Mình mới tham gia website và cần sự giúp đỡ của mọi người để tìm hiểu thông tin

Mình là Han đến từ Vietnam Website: http://sonycenter.vn/

Location: 20.736, 168.227

Comment from Tuan Ifan Vpy on 11 September 2014 at 14:20

Chào bạn.

Chào mừng bạn đến với OSM. Có gì khó khăn thắc mắc cứ liên hệ mình để được trợ giúp.

Thân chào,

Hide this comment

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment