OpenStreetMap

Public GPS traces from lubosb tagged with cave

2014_08_09_10_00_Sat_pruzinska_dupna_jaskyna.gpx ... (6,275 points) ... 8 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Pružínska Dúpna jaskyňa, náučný chodník Karola Brančíka
by lubosb in pružín, cave, jaskyňa