OpenStreetMap

Viewing trace 2014_08_09_10_00_Sat_pruzinska_dupna_jaskyna.gpx

Filename: 2014_08_09_10_00_Sat_pruzinska_dupna_jaskyna.gpx (download)
Uploaded: 10 August 2014 at 07:04
Points: 6,275
Start coordinate:
49.0028; 18.4843
(map / edit)
Owner: lubosb
Description: Pružínska Dúpna jaskyňa, náučný chodník Karola Brančíka
Tags: pružín, cave, jaskyňa
Visibility: Identifiable (shown in trace list and as identifiable, ordered points with timestamps)