OpenStreetMap

jorchr's notes

Notes submitted or commented on by jorchr

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 116701 Essin

På Bing är gatunätet annorlunda här. Har det byggts om efter att gatorna lades in på OSM, eller är Bing-bilderna gamla?

10 months ago 10 months ago

« Previous | Page 1 | Next »