OpenStreetMap

Zelovski gaji i bunari

Posted by jhabijan on 15 May 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano i popravljeno staza od centra Zelova preko gaja do pl.kuče Orlove stine i povratkom preko bunara.
Ucrtana pozicija 5 bunara sa pitkom vodom.
Log datoteka je prikupljena pješke i sa garminom.

Location: planinska staza Potravlje - Orlove stine, Glavinići, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment