OpenStreetMap

Vrlika-plan.dom Sv.Jure-Prozor-Glavaš-Dinarić-Uništa-Cetina

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-LC67006 od D1 do Otišica;
-šumskiput od Lemeša do planinskog sklonišza Sv.Jure na Svilaji;
-planinski put od crkve Sv.Jure u Maovicama do planinskog skloništa SvJure na Svilaji;
-put od ŽC6082 do utvrde Prozor iznad Vrlike;
-LC65016 Kijeva do granice sa BiH i dalje do Uništa;
-cestu do Glavaša do planinskog skloništa Glavaš;
-početak planinrskug puta na Dinaru do utvrdeGlavaš-Dinarić;
-utvrdu Dinarić;
-ŽC6083 od Kijeva do Cetine;
-LC65030 od Cetine do spoja na ŽC6082.

Log datoteka prikupljena Garminom sa autom i pješke.

Location: 65016, Cetina, Šibensko-kninska županija, Hrvatska

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment