OpenStreetMap

Sinjsko polje

Posted by jhabijan on 18 August 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-poljski putevi u Cetinskom polju u predilu Smradovo,Glavice,Vučići;
-sadrolom u predjelu Stipanovića greben tvrke Draga-Sadra d.o.o(vađenje gipsa);
-označavanje djelova polja kao landuse=farm.

Datoteka je prikupljena biciklom i garminom GPSmap 60CSx.

Location: 67038, Obrovac Sinjski, Splitsko-dalmatinska županija, 21241, Hrvatska

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment