OpenStreetMap

Maglaj-StinovUmac-Karaula

Posted by jhabijan on 14 August 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana nova log datoteka i ucrtano i poravljeno:
-ratni put na vrh maglaj iznad Ravnog Vrdova,
-planinska staza po markacija sa Maglaja do olog brda;
-putokazi na Golom brdu;
-ratni put na Stinovom umcu;
-ratni put na vrh Karaula.

Prilikom toga su dodana obilježja stradanja pripadnika 126.brHV.
Log datoteka je prikupljena dijelom autom a dijelom pješkesa vanjskom antenom i Garminom 60 CSx.

na tom dijelu je potrebno još ucrtati planinsku stazu od PD Sv.Jakov do Karaule i do Stinovog Umca.

Location: Planinarski put na karaulu, G. Domjanovići, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment