OpenStreetMap

Public GPS traces from jdx

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

JDX_20140722_Zubowo_Ko_yno_Stupniki_Ko_liki_Gorodczyno_Klejniki_Treszczotki_M_kisze__oknica_Ogrodniki_Widowo_phone.gpx ... (15,239 points) ... about 4 hours ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Zubowo, Kożyno, Stupniki, Koźliki, Gorodczyno, Klejniki, Treszczotki, Mękisze, Łoknica, Ogrodniki, Widowo, Bielsk Podlaski
by jdx in Zubowo, Kożyno, Stupniki, Koźliki, Gorodczyno, Klejniki, Treszczotki, Mękisze, Łoknica, Ogrodniki, Widowo, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140722_Zubowo_Ko_yno_Stupniki_Ko_liki_Gorodczyno_Klejniki_Treszczotki_M_kisze__oknica_Ogrodniki_Widowo_dongle.gpx ... (3,156 points) ... about 4 hours ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Zubowo, Kożyno, Stupniki, Koźliki, Gorodczyno, Klejniki, Treszczotki, Mękisze, Łoknica, Ogrodniki, Widowo, Bielsk Podlaski
by jdx in Zubowo, Kożyno, Stupniki, Koźliki, Gorodczyno, Klejniki, Treszczotki, Mękisze, Łoknica, Ogrodniki, Widowo, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140719_Warszawa_Bielsk_Podlaski.gpx ... (11,259 points) ... 2 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Warszawa, Zambrów, Bielsk Podlaski
by jdx in car, Poland, Zambrów, Warszawa, Bielsk Podlaski
JDX_20140716_Bielsk_Podlaski_Warszawa.gpx ... (7,157 points) ... 2 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Zambrów, Warszawa
by jdx in Bielsk Podlaski, Warszawa, Zambrów, Poland, car
JDX_20140715_Warszawa_Bielsk_Podlaski.gpx ... (11,991 points) ... 7 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Warszawa, Brok, Bielsk Podlaski
by jdx in car, Poland, Bielsk Podlaski, Brok, Warszawa
JDX_20140707_Bielsk_Podlaski_Warszawa.gpx ... (19,310 points) ... 7 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Zambrów, Warszawa
by jdx in car, Poland, Zambrów, Warszawa, Bielsk Podlaski
JDX_20140706_Parcewo_Spiczki_Orla_Krywiatycze_Stary_Kornin_Tofi_owce_Rutka_Grabowiec_Jelonka_Kleszczele_Suchowolce_Saki_Zaleszany_Gregorowce_Gredele_Koszki_Podbiele_Lewki_phone_edited.gpx ... (29,111 points) ... 16 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Parcewo, Spiczki, Orla, Krywiatycze, Stary Kornin, Tofiłowce, Rutka, Grabowiec, Jelonka, Kleszczele, Suchowolce, Saki, Zaleszany, Gregorowce, Gredele, Koszki, Podbiele, Lewki, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Parcewo, Spiczki, Orla, Krywiatycze, Stary Kornin, Tofiłowce, Rutka, Grabowiec, Jelonka, Kleszczele, Suchowolce, Saki, Zaleszany, Gregorowce, Gredele, Koszki, Podbiele, Lewki, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140706_Parcewo_Spiczki_Orla_Krywiatycze_Stary_Kornin_Tofi_owce_Rutka_Grabowiec_Jelonka_Kleszczele_Suchowolce_Saki_Zaleszany_Gregorowce_Gredele_Koszki_Podbiele_Lewki_dongle_edited.gpx ... (6,211 points) ... 16 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Parcewo, Spiczki, Orla, Krywiatycze, Stary Kornin, Tofiłowce, Rutka, Grabowiec, Jelonka, Kleszczele, Suchowolce, Saki, Zaleszany, Gregorowce, Gredele, Koszki, Podbiele, Lewki, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Parcewo, Spiczki, Orla, Krywiatycze, Stary Kornin, Tofiłowce, Rutka, Grabowiec, Jelonka, Kleszczele, Suchowolce, Saki, Zaleszany, Gregorowce, Gredele, Koszki, Podbiele, Lewki, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140704_Warszawa_Bielsk_Podlaski.gpx ... (13,830 points) ... 17 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Warszawa, Zambrów, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Warszawa, Zambrów, Poland, car
JDX_20140622_Bielsk_Podlaski_Warszawa.gpx ... (12,449 points) ... 17 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Zambrów, Warszawa
by jdx in Bielsk Podlaski, Warszawa, Zambrów, Poland, car
JDX_20140620_Bielsk_Podlaski_Bia_ystok_phone.gpx ... (9,985 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Białystok, Bielsk Podlaski
by jdx in Białystok, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, car
JDX_20140620_Bielsk_Podlaski_Bia_ystok_dongle.gpx ... (2,456 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Białystok, Bielsk Podlaski
by jdx in Białystok, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, car
JDX_20140619_Rajki_Koz_y_Paszkowszczyzna_Gredele_Dydule_Krasna_Wie__Pasieka_Knorydy_Piliki_phone_edited.gpx ... (10,573 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Rajki, Kozły, Paszkowszczyzna, Gredele, Dydule, Krasna Wieś, Pasieka, Knorydy, Piliki, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Rajki, Kozły, Paszkowszczyzna, Gredele, Dydule, Krasna Wieś, Pasieka, Knorydy, Piliki, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140619_Rajki_Koz_y_Paszkowszczyzna_Gredele_Dydule_Krasna_Wie__Pasieka_Knorydy_Piliki_dongle_edited.gpx ... (2,113 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Rajki, Kozły, Paszkowszczyzna, Gredele, Dydule, Krasna Wieś, Pasieka, Knorydy, Piliki, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Rajki, Kozły, Paszkowszczyzna, Gredele, Dydule, Krasna Wieś, Pasieka, Knorydy, Piliki, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140617_Warszawa_Bielsk_Podlaski.gpx ... (15,951 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Warszawa, Brok, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Brok, Warszawa, Poland, car
JDX_20140603_Bielsk_Podlaski_Warszawa.gpx ... (12,600 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Brok, Warszawa
by jdx in car, Poland, Bielsk Podlaski, Brok, Warszawa
JDX_20140531_Suchowolce_Saki_Opaka_Du_a_W_lka_Terechowska_Kuzawa_Repczyce_Dobrowoda_Kleszczele_edited.gpx ... (6,298 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Dubiażyn, Dydule, Moskiewce, Wólka Wygonowska, Suchowolce, Saki, Jelonka, Policzna, Opaka Duża, Wólka Terechowska, Czeremcha, Kuzawa, Repczyce, Dobrowoda, Kleszczele, Suchowolce, Malinniki, Lewki, Bielsk Podlaski
by jdx in Lewki, Malinniki, Suchowolce, Kleszczele, Dobrowoda, Repczyce, Kuzawa, Czeremcha, Wólka Terechowska, Opaka Duża, Policzna, Jelonka, Saki, Suchowolce, Wólka Wygonowska, Moskiewce, Dydule, Dubiażyn, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, bike
JDX_20140530_Bielsk_Podlaski_Bia_ystok_edited.gpx ... (6,399 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Zabłudów, Białystok, Bielsk Podlaski
by jdx in Zabłudów, Białystok, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, car
JDX_20140530_Dubia_yn_Krasna_Wie__edited.gpx ... (4,258 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Bielsk Podlaski, Dubiażyn, Krasna Wieś, Boćki, Bielsk Podlaski
by jdx in Krasna Wieś, Dubiażyn, Boćki, Bielsk Podlaski, podlaskie, Poland, car
JDX_20140524_Warszawa_Bielsk_Podlaski.gpx ... (10,398 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Warszawa, Brok, Bielsk Podlaski
by jdx in Bielsk Podlaski, Brok, Warszawa, Poland, car

Newer Traces | Page 1 | Older Traces