OpenStreetMap

Kort: Sådan får du OpenStreetMap kort på din Garmin GPS

Posted by farmand on 4 April 2010 in Danish (Dansk)

Smed lige et nyt bidrag på www.nykobingfalster.net - Kort: Sådan får du OpenStreetMap kort på din Garmin GPS: http://www.nykobingfalster.net/kort/kort-sadan-far-du-open-street-maps-pa-din-garmin-gps

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment