OpenStreetMap

eggie's notes

Notes submitted or commented on by eggie

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 754876 karitotp

Can someone confirm if this also can be used by cars? Thanks

6 days ago about 3 hours ago
open 565311 eggie

Hier is begonnen met de aanleg van een natuurgebied.. De Noorderdiepzone. Bingfoto's en/of atlas cyclomedia kloppen dus niet meer. 'k zal als locale mapper steeds met de voortgang de landuse en het water aanpassen.
https://www.nieuwedordtsebiesbosch.nl/noorderdiepzone/definitief-ontwerp. De bezinkplas is in juli klaar.

6 months ago about 22 hours ago
open 754953 eggie

De bebouwing in dit nieuwe wijkje was waarschijnlijk nog niet ingemeten en heb ik in z'n geheel noodwaarts geschoven. Het is dus een beetje ongeveer. De straten liggen precies volgens tracklog.
Over een aantal maanden nog eens BAGupdate indien mogelijk.

6 days ago 2 days ago
closed 532434 Jiaming Wu

可变限速控制采集点

7 months ago 4 days ago
closed 718904

Deze C1000 heet nu Coop Supermarkten

about 1 month ago 7 days ago
closed 751937 eggie

In welke richting is hier eenrichtingsverkeer?
Noordoost of zuidwest? Het is een warboel met de bebording hier. Iedereen doet maar wat en de bebording klopt gewoon niet overal.. of er zijn borden omgedraaid.

8 days ago 7 days ago
open 670773 eggie

Voorlopig knooppunt 90 hier neergezet. Er circuleren twee versies van knooppuntroutes bij de voorlichting van nationaal park de Biesbosch. http://np-debiesbosch.nl/te-doen/fietsen/
Dit is de laatste wijziging die overeen komt met de bebording. http://np-debiesbosch.nl/wp-content/uploads/2014/12/BB-routekaart2016-inlegvel-100x140mm.pdf
Knooppunt 90 heb ik voorlopig hier geparkeerd omdat je hier met goed fatsoen niet verder kunt naar het eind van de nieuw aangelegde en voor fietsers bedoelde Deeneplaatweg. Hek zit op slot en de Konikspaarden happen met plezier een stukje uit je fietsband.
Mocht het gebied worden opengesteld dan verplaats ik 90 naar het eind.

2 months ago 7 days ago
closed 740675

Adres ontbreekt:
gisteren vergeten om te reageren
Deze fout werd verzonden via de Navmii-gps.

19 days ago 11 days ago
open 748727 eggie

Ook aan de Doctor Kuyperstraat wordt aan de residential gewerkt langs de nieuwe huizen. Die heb ik op construction gezet.
De fietsdoorsteek aan de zuidzijde is ook verdwenen. Vermoed dat die niet meer terugkomt.

11 days ago 11 days ago
open 747881 arvdk

Volgens mij zijn hier werkzaamheden gaande. Klopt dat? Het gebouw onder de label staat niet (meer) in BAG. Is deze weg?

12 days ago 11 days ago

« Previous | Page 1 | Next »