OpenStreetMap

diverpl's notes

Notes submitted or commented on by diverpl

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 428936

Jadąc od strony ulicy Gdańskiej na ulicę Heyki nawigacja wyznacza trasę przez ulicę Energetyków i przed mostem długim kieruje w lewo w ulice Celną. Z ulicy energetyków nie wolno skręcać w lewo ani zawracać przed mostem długim!

29 days ago 26 days ago
closed 428932

klub Nowy Browar

29 days ago 29 days ago
closed 428933

orange już tutaj nie ma swoje siedziby

29 days ago 29 days ago
open 428935

brak przejazdu , nie ma drogi

29 days ago 29 days ago
closed 427222

this way is open

about 1 month ago about 1 month ago
closed 331812

Przebudowa warcisława brak przejazdu

7 months ago 7 months ago
closed 331813

Przebudowa warcisława brak przejazdu

7 months ago 7 months ago
closed 269152

W tym miejscu postawili znak zakaz skrętu w lewo

11 months ago 7 months ago
closed 327049

Przebudowa mostu długiego brak przejazdu

7 months ago 7 months ago
closed 312618

nadziemny

8 months ago 7 months ago

« Previous | Page 1 | Next »