OpenStreetMap

Heggumåsen

Posted by bkv on 31 May 2009 in English (English)

Syklet gjennom boligfeltet på Heggumåsen og fant at det som før het Jakslandveien, og er merket med Jakslandveien på andre kart, er blitt merket med et gateskilt der det står Jakslandåsen. De to sidegatene heter henholdsvis Østre og Vestre Heggumåsen

Location: Bråsethøgda, Linnerud, Røyken, Buskerud, 3440, Norway

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment