OpenStreetMap

Wojciech Zapał

Mapper since: November 28, 2012 | Contributor terms: Accepted over 2 years ago

  • Przy edycji korzystam głównie z własnych śladów GPX.
  • Wprowadzane obrysy budynków są zgodne z danymi 'BDOT'.