OpenStreetMap

Wojciech Zapał

Mapper since: November 28, 2012 | Contributor terms: Accepted over 2 years ago

Mój wkład w OSM | Gdzie aktualnie edytuję

  • Przy edycji korzystam głównie z własnych śladów GPS.
  • Wprowadzane obrysy budynków są zgodne w 100% z danymi 'BDOT10k'.