OpenStreetMap

Wojciech Zapał

Mapper since: November 28, 2012 | Contributor terms: Accepted almost 2 years ago

  • Przy edycji korzystam głównie z własnych danych GPX.
  • Obrysy budynków są zgodne z danymi 'BDOT'.