OpenStreetMap

Władysław Komorek's notes

Notes submitted or commented on by Władysław Komorek

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 227733

brakuje budynków

5 months ago 8 days ago
closed 300640 dziabaducha

Gdzie w Luborzycy mieści się remiza straży pożarnej? Luborzyca 128.

18 days ago 8 days ago
closed 303097

Czy to jest właściwie zakwalifikowane?

13 days ago 8 days ago
closed 230473

od znaczka do domów nr. 28 i 73 jest droga utwardzona

5 months ago 10 days ago
closed 270841

Nie ma takiego adresu jak Marzycieli 19.
Domy po stronie adresu 20 mają odwrócone oznaczenie literowe, czyli w miejscu 20 powinno być 20L, w miejscu 20A 20B powinno być 20K 20J, w miejscu 20D powinno być 20I 20H, i tak dalej aż do 20K 20L gdzie powinno być 20A 20.

3 months ago 10 days ago
closed 259560 Math1985

This Tesco should probably be tagged as shop=supermarket

3 months ago 10 days ago
closed 263081

tu jest ul. Rogatka http://goo.gl/maps/8QZcP
Ulice w gminie Wielka Wieś do uzupełnienia zgodnie z gminnymi mapami
http://www.wielka-wies.pl/solectwa/nazewnictwo-ulic/

3 months ago 15 days ago
closed 229536 Anlen

wycieczka w planie.zamek w tenczynku

5 months ago 16 days ago
closed 243764 r0mk8

pay toll here

4 months ago 16 days ago
closed 260855

Nazwy ulic i numerację w Radwanowicach do poprawy
http://planowanie.zabierzow.org.pl/portalmapowy/?zoom=7&lat=253671.665&lon=550653.765&layers=BFTFFFFFFFFTFFTTTFFTTTTTTTTTT

3 months ago 16 days ago

« Previous | Page 1 | Next »