OpenStreetMap

Władysław Komorek has commented on the following diary entries

Post When Comment
Granice 3 months ago

Oś drogi "nie pokrywa się" z granicą tylko leży "w pobliżu" granicy. Granica jest granicą a droga drogą. Niezależne od siebie byty. Każdy byt ma swoje odzwierciedlenie na mapie. Odległość między nimi może wynosić nawet centymetr, co jest niewidoczne na mapie. Czyli "nie przyklejamy" czegokolwiek do granic. To jest podstawa mapowania na OSM.

Voting is bullshit almost 2 years ago

I think the problem lies in the fact that most mappers do not speak English. So they do not open the page "Talk". A large group of mappers expresses his valuable views on the tagging on the OSM community "Users: ....". So, seems to me that it would be worth it to somehow integrate the "Users: ..... / Talk".