OpenStreetMap

Władysław Komorek has commented on the following diary entries

Post When Comment
Granice over 1 year ago

Właściwym miejscem do tego typu dyskusji i znalezieniem odpowiedzi na wiele nurtujących pytań jest:

OpenStreetMap Forum - users: Poland

https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=23

Granice over 1 year ago

Gdzie to jest? Wiki OSM, oraz setki razy komentowane na forum OSM.

To nie granice pokrywają się z ..., tylko czasami inne byty pokrywają się z granicą. To że granica lasu, czasami, pokrywa się z granicą, lub jest równoległa, jest czystym przypadkiem. Granica jest stała, a las zawsze można wyciąć, lub rzeka może zmienić koryto.

Obecnie, rzadko który obrys lasu jest dokładny, to pozostałość po początkach mapowania. Dziś mamy podkład z bardzo dokładnego Geoportal ortho i większość lasów wymaga ponownego wyrysowania. Każdy edytuje to co lubi.

Najlepiej używać Relacji:Wielokąt, wtedy las jest outer a wszystkie "dziury" w lesie jako inner Jeśli chodzi o narzędzie w rysowaniu linii równoległych to JOSM ma wszystko i jeszcze więcej :)

Linia nie ma grubości, to kwestia powiększenia. Linie mogą się pokrywać ale co innego jeśli ta sama linia oznacza dwa różne byty.

Czyli mamy linię łamaną obrazującą pole. Może pociągnąć inną linię łamaną dla innego obszaru z tej samej grupy mając wspólne węzły i odcinki linii, przedstawiający obrys lasu. Ale do granic nic nie przyklejamy.

W przyszłości można będzie użyć komendy "odklej" i przesuniemy cały jeden obszarów bez naruszenie drugiego.

Powodzenia w mapowaniu.

Granice over 1 year ago

Oś drogi "nie pokrywa się" z granicą tylko leży "w pobliżu" granicy. Granica jest granicą a droga drogą. Niezależne od siebie byty. Każdy byt ma swoje odzwierciedlenie na mapie. Odległość między nimi może wynosić nawet centymetr, co jest niewidoczne na mapie. Czyli "nie przyklejamy" czegokolwiek do granic. To jest podstawa mapowania na OSM.

Voting is bullshit over 3 years ago

I think the problem lies in the fact that most mappers do not speak English. So they do not open the page "Talk". A large group of mappers expresses his valuable views on the tagging on the OSM community "Users: ....". So, seems to me that it would be worth it to somehow integrate the "Users: ..... / Talk".