OpenStreetMap

StellanL's notes

Notes submitted or commented on by StellanL

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 384760 StellanL

In Bing imagery it looks like this end of Albion was used as a staging area. Was it/will it be reopened?

13 days ago 13 days ago
open 383890 StellanL

På den här byggnaden står det Peabskolan. Är det bara det huset eller blev allt friskola?

14 days ago 14 days ago
closed 349028 StellanL

On Bing imagery it looks like there might be a connection to the crossing road here.

3 months ago 3 months ago
closed 344646 StellanL

Is this tunnel finished yet?

3 months ago 3 months ago
open 341516 StellanL

Current state of ramps here needs to be mapped.

3 months ago 3 months ago
open 339980 StellanL

Byggande av tunnelbaneuppgång påbörjat.

3 months ago 3 months ago
closed 325729

Här bor Krook

4 months ago 4 months ago
closed 70691

Moved from OSB ID716761:
shouldn't both sides of S Van Ness be classified as the same type of highway, being that it is the same highway? [NoName, 2013-02-22 17:40:25 CET]

over 1 year ago 12 months ago
closed 3662 TheOddOne2

Här verkar det vara en ny rondell (eller så fick min GPS ett rondell-liknande spunk precis här), tyvärr kommer jag själv inte ihåg.

about 2 years ago about 1 year ago
closed 137976 jetthe

Gång- och cykelbanorna på ömse sidor om bron behöver ses över. Så vitt jag minns så är det vanliga kombinerade GC-banor på bägge sidor och det borde i såfall vara *en* highway= på vardera sida som tillåter både bicycle och foot med segregated=no.

over 1 year ago about 1 year ago

« Previous | Page 1 | Next »