OpenStreetMap

StellanL's notes

Notes submitted or commented on by StellanL

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 349028 StellanL

On Bing imagery it looks like there might be a connection to the crossing road here.

1 day ago 1 day ago
closed 344646 StellanL

Is this tunnel finished yet?

10 days ago 3 days ago
open 341516 StellanL

Current state of ramps here needs to be mapped.

16 days ago 16 days ago
open 339980 StellanL

Byggande av tunnelbaneuppgång påbörjat.

20 days ago 20 days ago
closed 325729

Här bor Krook

about 2 months ago about 1 month ago
closed 70691

Moved from OSB ID716761:
shouldn't both sides of S Van Ness be classified as the same type of highway, being that it is the same highway? [NoName, 2013-02-22 17:40:25 CET]

over 1 year ago 9 months ago
closed 3662 TheOddOne2

Här verkar det vara en ny rondell (eller så fick min GPS ett rondell-liknande spunk precis här), tyvärr kommer jag själv inte ihåg.

almost 2 years ago 10 months ago
closed 137976 jetthe

Gång- och cykelbanorna på ömse sidor om bron behöver ses över. Så vitt jag minns så är det vanliga kombinerade GC-banor på bägge sidor och det borde i såfall vara *en* highway= på vardera sida som tillåter både bicycle och foot med segregated=no.

about 1 year ago 11 months ago
closed 120819

Moved from OSB ID539933:
Gränsen mellan Solna kommun och Stockholms kommun är felaktig; gränsen går i Norra länken och Eugeniaavfarten, inte i sjukhusområdet [NoName, 2010-05-08 13:02:33 CEST]

about 1 year ago 11 months ago
closed 142911 Josef73

I think this is an error, because the opening_hours are not in english.

about 1 year ago 11 months ago

« Previous | Page 1 | Next »