OpenStreetMap

StellanL's notes

Notes submitted or commented on by StellanL

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 339980 StellanL

Byggande av tunnelbaneuppgång påbörjat.

2 days ago 2 days ago
closed 325729

Här bor Krook

about 1 month ago 27 days ago
closed 70691

Moved from OSB ID716761:
shouldn't both sides of S Van Ness be classified as the same type of highway, being that it is the same highway? [NoName, 2013-02-22 17:40:25 CET]

over 1 year ago 8 months ago
closed 3662 TheOddOne2

Här verkar det vara en ny rondell (eller så fick min GPS ett rondell-liknande spunk precis här), tyvärr kommer jag själv inte ihåg.

almost 2 years ago 9 months ago
closed 137976 jetthe

Gång- och cykelbanorna på ömse sidor om bron behöver ses över. Så vitt jag minns så är det vanliga kombinerade GC-banor på bägge sidor och det borde i såfall vara *en* highway= på vardera sida som tillåter både bicycle och foot med segregated=no.

about 1 year ago 10 months ago
closed 120819

Moved from OSB ID539933:
Gränsen mellan Solna kommun och Stockholms kommun är felaktig; gränsen går i Norra länken och Eugeniaavfarten, inte i sjukhusområdet [NoName, 2010-05-08 13:02:33 CEST]

about 1 year ago 10 months ago
closed 142911 Josef73

I think this is an error, because the opening_hours are not in english.

about 1 year ago 10 months ago
closed 14338 flatrick

There is a connection between these two roads

over 1 year ago over 1 year ago
closed 826

I don't think this is an appropriate use of the name=* tag to convey Planning Land Use

almost 2 years ago almost 2 years ago

« Previous | Page 1 | Next »