OpenStreetMap

Place of container

Posted by Sceriz on 21 June 2014 in English (English)

Place of container

Location: N 35, Morondava, Province Toliara, Madagascar

Comment from aseerel4c26 on 23 June 2014 at 01:13

Hi Sceriz! What do you mean by this entry? Do you need help?

Hide this comment

Comment from Ánh Tuyết on 29 June 2014 at 07:16

Ánh Tuyết đang làm việc cho Sàn giao dịch Bất Động Sản Myland - chủ đầu tư Becamex TDC Chuyên phân phối: Đất nền thành phố mới Bình Dương, Căn hộ cao cấp TDC Plaza, Nhà phố mới Bình Dương LH: 0906 89 17 27 - 0973 461 059 website: http://bdsmyland.com/trang-chu.aspx Thanks you,

Hide this comment

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment