OpenStreetMap

Bosna i Hercegovina, Bardača

Posted by Savo Pjanić on 24 August 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana je na kartu cesta od mjesta Razboj do sela Bardača. Ucrtani dio se sastoji od ceste, te sa kratkim dodacima nastavaka pojedinih makadamskih puteva. Asfaltni dio ceste je ucrtan, potrebno je ucrtavanje svih makadamskih i pomoćnih poljskih puteva. (nije kartirano/označeno skretište prema Dugom Polju, te skretište prema Bajincima)

GPS podaci snimani integriranim GPS-om na mobilnom uređaju Nokia N95, aplikacijom za praćenje Mobile Trail Explorer 1.15 (beta), a karta nacrtana aplikacijom Merkaartor 0.16.3

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment