OpenStreetMap

Residential road - general access /privat

Posted by Niels Beck on 30 July 2012 in Danish (Dansk)

PÅ Frederiksberg eer en del privatejede veje/gader i villakvartererne f.eks. omkring den Hvide By ved Peter Bangsvej og i kvarteret omkring Drosselvej.

Disse veje er highway - residential road. Standard markeringen for access er "general access/none"

Standardmarkeringen tager ikke stilling til om der er adgang for alle eller kun for beboerne.

Markeringen er de ovennævnte steder ændret til general access/privat. Den synlige markeering er her en stiplet linie på vejen.

Jeg mener dette er forkert. Vejene er privat ejet og skal vedligeholdes af beboerne, men der er offentlig adgang til vejene. Der findes ingen markering for privat eje kun for privat adgang!

Markeringen bør fjernes.

Vh. Niels Beck

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment