OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo tagged with podhorie

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2016_03_05_10_08_37_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_MarsovaRasov_MalaBytca_BY_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,310 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Maršová-Rašov - Malá Bytča - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, mala bytca, marsova rasov, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_28_11_10_56_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (968 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_14_10_10_40_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,212 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_01_31_11_19_12_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (898 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, hrabove, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_01_24_11_10_32_LS_patuch_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (673 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - sedlo Patúch - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska lucka, zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2015_12_30_12_32_12_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_Lietava_LL_LS_simplified.gpx ... (820 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - patúch - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Lietava - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska lucka, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2015_12_22_15_38_45_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (609 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2015_10_02_16_17_12_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (429 points) ... 7 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, ovciarsko, zilina
2014_08_19_16_12_22_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (287 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, zilina
2014_08_18_16_15_39_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (463 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, zilina
2014_08_07_07_38_50_LS_Lietava_ZA_Rudinka_Rudina_Neslusa_KNM_Rudina_Rudinka_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (2,152 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietava - Žilina - Rudinka - Rudina - Nesluša - Kysucké Nové Mesto - Rudina - Rudinka - Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, brezany, kysucke nove mesto, neslusa, rudina, rudinka, zilina, lietava, lietavska svinna
2014_07_28_10_10_58_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_Porubka_LS_simplified.gpx ... (903 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in porubka, zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2014_06_18_16_55_03_ZA_Bitarova_Lietava_Podhorie_LS_simplified.gpx ... (575 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Bitarová - Lietava - Podhorie - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, podhorie, lietava, bitarova, zilina
2014_06_17_16_19_50_ZA_Ovciarsko_HricovskePodhradie_PastinaZavada_Peklina_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (735 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Hričovské Podhradie - Paština Závada - Peklina - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, peklina, pastina zavada, hricovske podhradie, ovciarsko, zilina
2014_06_06_16_12_25_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (461 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, ovciarsko, zilina
2014_05_22_15_59_33_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_LS_simplified.gpx ... (868 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, podhorie, lietava, ovciarsko, zilina
2014_05_06_16_18_08_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (533 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, ovciarsko, zilina
2013_07_10_16_27_30_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (495 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, ovciarsko, zilina
2013_09_05_16_35_29_ZA_Horky_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (460 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Hôrky - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, horky, zilina
20130816_074208_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_HricovskePodhradie_Kotesova_VelkeRovne_vrchrieka_podcerenkou_Petrovice_Bytca_Stiavnik_Hvozdnica_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (2,993 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Hričovské Podhradie - Kotešová - Veľké Rovné - Vrchrieka - Pod Čerenkou - Petrovice - Bytča - Štiavnik - Hvozdnica - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in hradna, sulov, jablonove, predmier, hvozdnica, stiavnik, bytca, petrovice, velke rovne, kotesova, hricovske podhradie, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna

Newer Traces | Page 1 | Older Traces