OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo tagged with lietavska svinna

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2016_03_05_10_08_37_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_MarsovaRasov_MalaBytca_BY_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,310 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Maršová-Rašov - Malá Bytča - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, mala bytca, marsova rasov, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_28_11_10_56_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (968 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_14_10_10_40_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,212 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_01_31_11_19_12_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (898 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, hrabove, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_01_25_06_53_03_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (248 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2016_01_24_11_10_32_LS_patuch_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (673 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - sedlo Patúch - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska lucka, zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2016_01_16_11_26_38_LS_Hradna_LS_simplified.gpx ... (614 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in hradna, lietavska svinna
2016_01_08_16_15_34_LS_Babkov_LS_simplified.gpx ... (353 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, lietavska svinna
2015_11_12_16_06_16_ZA_Rosina_Visnove_Turie_Porubka_LS_simplified.gpx ... (446 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Višňové - Turie - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, porubka, turie, visnove, rosina, zilina
2015_11_13_16_18_17_ZA_Rosina_Visnove_Turie_Porubka_LS_simplified.gpx ... (522 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Višňové - Turie - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, porubka, turie, visnove, rosina, zilina
2015_11_18_16_29_38_LS_Babkov_LS_simplified.gpx ... (197 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, lietavska svinna
2015_11_18_06_50_44_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (203 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_11_20_18_16_35_LS_LL_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (327 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_12_30_12_32_12_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_Lietava_LL_LS_simplified.gpx ... (820 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - patúch - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Lietava - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska lucka, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2015_12_03_06_57_25_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (198 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_12_07_16_26_14_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (232 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_12_07_09_44_02_ZA_LL_LS_Babkov_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (575 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná - Babkov - Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in babkov, lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_12_07_06_56_18_LS_Babkov_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (435 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, babkov, lietavska svinna
2015_12_28_12_32_32_LS_bana_LS_simplified.gpx ... (512 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - lom - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna
2015_12_22_15_38_45_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (609 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna

Newer Traces | Page 1 | Older Traces