OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo tagged with lietavska lucka

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2015_07_31_06_48_23_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (204 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_01_11_01_02_LS_LL_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (449 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_03_06_41_45_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (171 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_04_15_23_59_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (149 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_04_06_33_10_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (277 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_05_06_38_54_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (216 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_06_06_35_06_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (195 points) ... 20 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_07_06_36_05_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (192 points) ... 21 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2014_06_18_06_43_59_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (256 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2014_06_16_16_11_02_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (390 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
20130906_160203_ZA_TnV_Zastranie_Sneznica_KNM_LopusnePazite_DolnyVadicov_HornyVadicov_TnV_Rosina_LL_simplified.gpx ... (1,228 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Teplička nad Váhom - Zástranie - Snežnica - Kysucké Nové Mesto - Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - Teplička nad Váhom - Žilina - Rosina - Bytčica - Lietavská Lúčka
by MiMiNo in lietavska lucka, bytcica, rosina, horny vadicov, dolny vadicov, lopusne pazite, radola, kysucke nove mesto, sneznica, zastranie, teplicka nad vahom, budatin, zilina
2013_09_06_16_28_11_ZA_TnV_Zastranie_Sneznica_KNM_LopusnePazite_DolnyVadicov_HornyVadicov_TnV_Rosina_LL_simplified.gpx ... (1,220 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Teplička nad Váhom - Zástranie - Snežnica - Kysucké Nové Mesto - Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - Teplička nad Váhom - Žilina - Rosina - Bytčica - Lietavská Lúčka
by MiMiNo in lietavska lucka, bytcica, rosina, horny vadicov, dolny vadicov, lopusne pazite, radola, kysucke nove mesto, sneznica, zastranie, teplicka nad vahom, budatin, zilina
2014_02_16_09_32_21_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (781 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska lucka, zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2014_02_17_06_40_03_LS_Babkov_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (357 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, babkov, lietavska svinna
2014_02_26_17_10_38_LS_LL_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (379 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, lietavska lucka, lietavska svinna
2014_02_28_16_19_15_LL_simplified.gpx ... (45 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Lúčka
by MiMiNo in lietavska lucka
2014_04_15_15_25_39_LL_simplified.gpx ... (57 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Lúčka
by MiMiNo in lietavska lucka
2014_04_10_15_56_56_LL_simplified.gpx ... (30 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Lúčka
by MiMiNo in lietavska lucka
2013_10_25_16_40_28_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (378 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2013_08_18_07_51_34_LS_LL_Banova_ZA_Budatin_Vranie_Rudinka_Rudina_KNM_Povina_KysuckyLieskovec_Dunajov_KnK_ZnB_Klubina_StaraBystrica_Radostka_Lutise_HornyVadicov_KotrcinaLucka_Nededza_ZA_Rosina_Bytcica_LL_LS_simplified.gpx ... (3,031 points) ... over 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina - Rudina - Kysucké Nové Mesto - Kysucký Lieskovec - Dunajov - Krásno nad Kysucou - Klubina - Stará Bystrica - Lutiše - Horný Vadičov - Kotrčiná Lúčka - Nededza - Žilina - Rosina - Liet. Lúčka - Liet. Svinná
by MiMiNo in rosina, nededza, kotrcina lucka, horny vadicov, lutise, radostka, stara bystrica, klubina, krasno nad kysucou, dunajov, kysucky lieskovec, povina, kysucke nove mesto, rudina, rudinka, zilina, lietavska lucka, lietavska svinna

Newer Traces | Page 1 | Older Traces