OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo tagged with jablonove

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2016_03_05_10_08_37_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_MarsovaRasov_MalaBytca_BY_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,310 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Maršová-Rašov - Malá Bytča - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, mala bytca, marsova rasov, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_28_11_10_56_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (968 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_14_10_10_40_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,212 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_01_31_11_19_12_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (898 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, hrabove, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
20130816_074208_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_HricovskePodhradie_Kotesova_VelkeRovne_vrchrieka_podcerenkou_Petrovice_Bytca_Stiavnik_Hvozdnica_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (2,993 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Hričovské Podhradie - Kotešová - Veľké Rovné - Vrchrieka - Pod Čerenkou - Petrovice - Bytča - Štiavnik - Hvozdnica - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in hradna, sulov, jablonove, predmier, hvozdnica, stiavnik, bytca, petrovice, velke rovne, kotesova, hricovske podhradie, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2013_08_16_08_11_25_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_HricovskePodhradie_Kotesova_VelkeRovne_vrchrieka_podcerenkou_Petrovice_Bytca_Stiavnik_Hvozdnica_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (2,914 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Hričovské Podhradie - Kotešová - Veľké Rovné - Vrchrieka - Pod Čerenkou - Petrovice - Bytča - Štiavnik - Hvozdnica - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in hradna, sulov, jablonove, predmier, hvozdnica, stiavnik, bytca, petrovice, velke rovne, kotesova, hricovske podhradie, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2013_11_23_14_52_36_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_HricovskePodhradie_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (811 points) ... over 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Hričovské Podhradie - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, hricovske podhradie, hrabove, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2012_06_23_073423_Sulov_Jablonove_Sulov_simplified.gpx ... (439 points) ... over 3 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Súľov - Jablonové - Súľov
by MiMiNo in sulov, jablonove
20110403_101214_LS_Hradna_Vrchtepla_Kostolec_PlevnikDrienove_Predmier_Jablonove_Sulov_LS_simplified.gpx ... (1,793 points) ... over 4 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Vrchteplá - Kostolec - Plevník-Drienové - Predmier - Jablonové - Súľov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, vrchtepla, kostolec, plevnik-drienove, predmier, jablonove, sulov
2011_04_03_10_03_45_LS_Hradna_Vrchtepla_Kostolec_PlevnikDrienove_Predmier_Jablonove_Sulov_LS_simplified.gpx ... (4,503 points) ... over 4 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Vrchteplá - Kostolec - Plevník-Drienové - Predmier - Jablonové - Súľov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, vrchtepla, kostolec, plevnik-drienove, predmier, jablonove, sulov
2011_06_18_19_08_11_Sulov_Jablonove_Hrabove_DH_Ovciarsko_Bitarova_Horky_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (763 points) ... over 4 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Hôrky - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina, horky, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, hrabove, jablonove, sulov
2011_06_18_07_00_33_LS_LL_ZA_Horky_Brezany_Bitarova_Ovciarsko_DH_Hrabove_Jablonove_Sulov_simplified.gpx ... (823 points) ... over 4 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina - Hôrky - Brezany - Bitarová - Ovčiarsko - Dolný Hričov - Hrabové - Jablonové - Súľov
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina, horky, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, hrabove, jablonove, sulov
2011_06_26_18_09_45_Sulov_Jablonove_Hrabove_Bytca_DH_ZA_simplified.gpx ... (841 points) ... over 4 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Súľov - Jablonové - Hrabové - Bytča - Dolný Hričov - Žilina
by MiMiNo in sulov, jablonove, hrabove, bytca, dolny hricov, zilina
20110227_105945_LS_Sulov_Jablonove_Predmier_Miksova_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (1,290 points) ... about 5 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Súľov - Jablonové - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier
2011_02_27_10_57_42_LS_Sulov_Jablonove_Predmier_Miksova_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (3,431 points) ... about 5 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Súľov - Jablonové - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier
20100619_184157_Sulov_Hrabove_DolnyHricov_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (486 points) ... over 5 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, bytcica, zilina, strazov, dolny hricov, hricovske podhradie, hrabove, jablonove, sulov
20100619_073924_LS_LL_ZA_DolnyHricov_Hrabove_Sulov_simplified.gpx ... (548 points) ... over 5 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Bytčica - Žilina - Dolný Hričov - Hrabové - Jablonové - Súľov
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, bytcica, zilina, strazov, dolny hricov, hricovske podhradie, hrabove, jablonove, sulov

Newer Traces | Page 1 | Older Traces