OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo tagged with horny kelcov

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

20130614_101154_Makov_HornyKelcov_Korna_Klokocov_Olesna_Podvysoka_Turzovka_NiznyKelcov_Makov_simplified.gpx ... (2,040 points) ... over 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Makov - Horný Kelčov - Korňa - Klokočov - Olešná - Podvysoká - Turzovka - Nižný Kelčov - Makov
by MiMiNo in makov, horny kelcov, korna, klokocov, olesna, podvysoka, turzovka, nizny kelcov
2013_06_14_10_42_59_Makov_HornyKelcov_Korna_Klokocov_Olesna_Podvysoka_Turzovka_NiznyKelcov_Makov_simplified.gpx ... (2,182 points) ... over 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Makov - Horný Kelčov - Korňa - Klokočov - Olešná - Podvysoká - Turzovka - Nižný Kelčov - Makov
by MiMiNo in makov, horny kelcov, korna, klokocov, olesna, podvysoka, turzovka, nizny kelcov

Newer Traces | Page 1 | Older Traces