OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo tagged with bytca

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2016_03_05_10_08_37_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_MarsovaRasov_MalaBytca_BY_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,310 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Maršová-Rašov - Malá Bytča - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, mala bytca, marsova rasov, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_28_11_10_56_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (968 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
2016_02_14_10_10_40_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,212 points) ... about 1 month ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany, bitarova, ovciarsko, dolny hricov, bytca, predmier, jablonove, sulov, hradna, lietavska svinna
20130816_074208_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_HricovskePodhradie_Kotesova_VelkeRovne_vrchrieka_podcerenkou_Petrovice_Bytca_Stiavnik_Hvozdnica_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (2,993 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Hričovské Podhradie - Kotešová - Veľké Rovné - Vrchrieka - Pod Čerenkou - Petrovice - Bytča - Štiavnik - Hvozdnica - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in hradna, sulov, jablonove, predmier, hvozdnica, stiavnik, bytca, petrovice, velke rovne, kotesova, hricovske podhradie, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2013_08_16_08_11_25_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_HricovskePodhradie_Kotesova_VelkeRovne_vrchrieka_podcerenkou_Petrovice_Bytca_Stiavnik_Hvozdnica_Predmier_Jablonove_Sulov_Hradna_LS_simplified.gpx ... (2,914 points) ... almost 2 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Hričovské Podhradie - Kotešová - Veľké Rovné - Vrchrieka - Pod Čerenkou - Petrovice - Bytča - Štiavnik - Hvozdnica - Predmier - Jablonové - Súľov - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in hradna, sulov, jablonove, predmier, hvozdnica, stiavnik, bytca, petrovice, velke rovne, kotesova, hricovske podhradie, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2013_06_14_09_23_59_ZA_DolnyHricov_BY_Kolarovice_Makov_simplified.gpx ... (626 points) ... almost 3 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Dolný Hričov - Bytča - Kolárovice - Makov
by MiMiNo in zilina, dolny hricov, bytca, kolarovice, makov
2011_06_26_18_09_45_Sulov_Jablonove_Hrabove_Bytca_DH_ZA_simplified.gpx ... (841 points) ... over 4 years ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Súľov - Jablonové - Hrabové - Bytča - Dolný Hričov - Žilina
by MiMiNo in sulov, jablonove, hrabove, bytca, dolny hricov, zilina

Newer Traces | Page 1 | Older Traces