OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2016_08_09_15_27_03_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (769 points) ... 1 day ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, ovciarsko, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2016_08_16_16_33_45_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (663 points) ... 1 day ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, ovciarsko, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2016_08_18_15_35_06_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (547 points) ... 1 day ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2016_08_12_16_32_49_ZA_Rosina_Porubka_LS_simplified.gpx ... (468 points) ... 3 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, rosina, porubka, lietavska svinna
2016_08_15_17_17_19_ZA_Rosina_LL_LS_simplified.gpx ... (464 points) ... 3 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, rosina, lietavska lucka, lietavska svinna
2016_08_11_16_12_28_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (323 points) ... 13 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_05_19_16_32_17_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (270 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_05_19_06_56_01_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (338 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_05_20_15_39_53_Babkov_LS_simplified.gpx ... (88 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov
2016_05_20_08_51_18_LS_Babkov_simplified.gpx ... (99 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov
2016_06_10_05_36_58_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (221 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_06_23_12_03_54_ZA_Varin_Mojs_ZA_simplified.gpx ... (258 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2016_03_05_10_08_37_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_MarsovaRasov_MalaBytca_BY_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,310 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Maršová-Rašov - Malá Bytča - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier, marsova rasov, mala bytca, bytca, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_02_28_11_10_56_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (968 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier, bytca, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_02_14_10_10_40_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,212 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier, bytca, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_01_31_11_19_12_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (898 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, hrabove, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_01_25_06_53_03_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (248 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_01_24_11_10_32_LS_patuch_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (673 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - sedlo Patúch - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, brezany, zilina, lietavska lucka
2016_01_20_15_06_34_ZA_Varin_Mojs_ZA_simplified.gpx ... (374 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2016_01_19_08_45_41_ZA_Varin_Mojs_Varin_ZA_simplified.gpx ... (330 points) ... 5 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Varín - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs

Newer Traces | Page 1 | Older Traces