OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2016_05_19_16_32_17_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (270 points) ... 27 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_05_19_06_56_01_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (338 points) ... 27 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_05_20_15_39_53_Babkov_LS_simplified.gpx ... (88 points) ... 27 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov
2016_05_20_08_51_18_LS_Babkov_simplified.gpx ... (99 points) ... 27 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov
2016_06_10_05_36_58_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (221 points) ... 27 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_06_23_12_03_54_ZA_Varin_Mojs_ZA_simplified.gpx ... (258 points) ... 27 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2016_03_05_10_08_37_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_MarsovaRasov_MalaBytca_BY_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,310 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Maršová-Rašov - Malá Bytča - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier, marsova rasov, mala bytca, bytca, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_02_28_11_10_56_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (968 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier, bytca, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_02_14_10_10_40_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Predmier_Bytca_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,212 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Predmier - Bytča - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, predmier, bytca, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_01_31_11_19_12_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (898 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, hrabove, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2016_01_25_06_53_03_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (248 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2016_01_24_11_10_32_LS_patuch_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (673 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - sedlo Patúch - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, brezany, zilina, lietavska lucka
2016_01_20_15_06_34_ZA_Varin_Mojs_ZA_simplified.gpx ... (374 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2016_01_19_08_45_41_ZA_Varin_Mojs_Varin_ZA_simplified.gpx ... (330 points) ... 4 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Varín - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2016_01_16_11_26_38_LS_Hradna_LS_simplified.gpx ... (614 points) ... 6 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna
2016_01_14_06_42_43_LL_ZA_simplified.gpx ... (234 points) ... 6 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska lucka, zilina
2016_01_08_16_15_34_LS_Babkov_LS_simplified.gpx ... (353 points) ... 6 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov
2016_01_08_06_22_04_ZA_simplified.gpx ... (107 points) ... 6 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Obvodová, Rajecká, Legionárska)
by MiMiNo in zilina
2015_11_12_16_06_16_ZA_Rosina_Visnove_Turie_Porubka_LS_simplified.gpx ... (446 points) ... 7 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Višňové - Turie - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, rosina, visnove, turie, porubka, lietavska svinna
2015_11_13_16_18_17_ZA_Rosina_Visnove_Turie_Porubka_LS_simplified.gpx ... (522 points) ... 7 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Višňové - Turie - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, rosina, visnove, turie, porubka, lietavska svinna

Newer Traces | Page 1 | Older Traces