OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2017_05_16_15_14_37_ZA_Porubka_LS_simplified.gpx ... (581 points) ... 15 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, porubka, zilina
2017_04_28_18_50_48_LS_Porubka_RT_Porubka_LS_simplified.gpx ... (336 points) ... 15 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Porúbka - Rajecké Teplice a späť
by MiMiNo in rajecke teplice, porubka, lietavska svinna
2017_04_28_15_22_55_ZA_simplified.gpx ... (161 points) ... 15 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Tajovského, Gaštanová, Bytčická)
by MiMiNo in zilina
2017_04_27_14_50_56_ZA_simplified.gpx ... (159 points) ... 15 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Rajecká, Obvodová, Bytčická)
by MiMiNo in zilina
2017_05_10_14_50_01_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (244 points) ... 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2017_05_11_16_14_35_ZA_Horky_Brezany_Lietava_Podhorie_simplified.gpx ... (415 points) ... 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Hôrky - Brezany - Lietava - Podhorie
by MiMiNo in zilina, horky, brezany, lietava, podhorie
2017_05_12_14_45_25_ZA_Porubka_LS_simplified.gpx ... (523 points) ... 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, porubka, lietavska svinna
2017_01_18_15_39_15_ZA_simplified.gpx ... (179 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Hviezdoslavova, Nemocničná, Rajecká)
by MiMiNo in zilina
2017_01_18_05_43_19_ZA_simplified.gpx ... (174 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Obvodová, Hlinská, Saleziánska)
by MiMiNo in zilina
2017_01_25_08_07_41_ZA_Varin_Mojs_ZA_simplified.gpx ... (335 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2017_01_29_11_12_33_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (946 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, brezany
2017_02_13_06_11_16_ZA_simplified.gpx ... (71 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Hlinskáí, Komenského, Veľká okružná)
by MiMiNo in zilina
2017_02_19_11_05_13_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (669 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in babkov, podhorie, lietava, brezany
2017_03_06_07_56_55_ZA_Varin_Mojs_ZA_simplified.gpx ... (341 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Varín - Mojš - Žilina
by MiMiNo in zilina, varin, mojs
2017_03_12_10_58_17_LS_Hradna_Sulov_Jablonove_Hrabove_DolnyHricov_Ovciarsko_Bitarova_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (1,247 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Hradná - Súľov - Jablonové - Hrabové - Dolný Hričov - Ovčiarsko - Bitarová - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, hradna, sulov, jablonove, hrabove, dolny hricov, ovciarsko, bitarova, brezany, lietava, podhorie, babkov
2017_03_24_10_38_59_RT_simplified.gpx ... (45 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Rajecké Teplice
by MiMiNo in rajecke teplice
2017_03_25_09_35_25_LS_Porubka_RT_Porubka_LS_simplified.gpx ... (456 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Porúbka - Rajecké Teplice a späť
by MiMiNo in lietavska vinna, porubka, rajecke teplice
2017_03_27_15_20_16_ZA_Porubka_LS_simplified.gpx ... (563 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, porubka, lietavska svinna
2017_03_28_15_53_11_ZA_Porubka_LS_simplified.gpx ... (262 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, porubka, lietavska svinna
2017_03_30_15_41_56_ZA_Horky_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (581 points) ... 3 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Hôrky - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in zilina, horky, brezany, lietava, podhorie, babkov

Newer Traces | Page 1 | Older Traces