OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2014_08_19_16_12_22_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (287 points) ... 11 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov
2014_08_18_16_15_39_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (463 points) ... 11 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov
2014_08_16_17_52_12_ZA_simplified.gpx ... (86 points) ... 11 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Veľká Okružná, Vojtecha Spanyola, Mostná)
by MiMiNo in zilina
2014_08_15_15_38_02_ZA_simplified.gpx ... (242 points) ... 11 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (1. mája, Univerzitná, Obvodová)
by MiMiNo in zilina
20140817_Mojtin_simplified_byOG.gpx ... (2,564 points) ... 11 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Šuja - Domaniža - Sádočné - Pružina - Zliechov - Čičmany - Fačkov - Rajeská Lesná - Šuja
by MiMiNo in og, suja, domaniza, sadocne, pruzina, zliechov, cicmany, fackov, rajecka lesna
20140816_Smerom_na_Borosovec_simplified_byOG.gpx ... (698 points) ... 11 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Rajec - Šuja a späť
by MiMiNo in rajec, suja, og
20140807_073031_LS_Lietava_ZA_Rudinka_Rudina_Neslusa_KNM_Rudina_Rudinka_simplified.gpx ... (1,429 points) ... 12 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietava - Žilina - Rudinka - Rudina - Nesluša - Kysucké Nové Mesto - Rudina - Rudinka
by MiMiNo in lietavska svinna, lietava, zilina, rudinka, rudina, neslusa, kysucke nove mesto
2014_08_07_07_38_50_LS_Lietava_ZA_Rudinka_Rudina_Neslusa_KNM_Rudina_Rudinka_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (2,152 points) ... 12 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietava - Žilina - Rudinka - Rudina - Nesluša - Kysucké Nové Mesto - Rudina - Rudinka - Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietava, zilina, rudinka, rudina, neslusa, kysucke nove mesto, brezany, podhorie, babkov
2014_08_03_07_24_53_LS_Porubka_Turie_kobylie_Turie_Porubka_LS_simplified.gpx ... (1,234 points) ... 12 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Porúbka - Turie - kobylie - Turie - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, porubka, turie
2014_07_28_10_10_58_LS_Babkov_Podhorie_Lietava_Brezany_ZA_Porubka_LS_simplified.gpx ... (903 points) ... 12 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Babkov - Podhorie - Lietava - Brezany - Žilina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, babkov, podhorie, lietava, brezany, zilina, porubka
2014_08_02_18_13_09_ZA_simplified.gpx ... (155 points) ... 12 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Veľká Okružná, Vysokoškolákov, Mostná)
by MiMiNo in zilina
2014_07_25_16_20_43_ZA_Turie_Visnove_Turie_Porubka_LS_simplified.gpx ... (1,657 points) ... 12 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Turie - pod minčolom - Višňové - Turie - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, turie, visnove, porubka, lietavska svinna
2014_06_18_06_43_59_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (256 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2014_06_18_16_55_03_ZA_Bitarova_Lietava_Podhorie_LS_simplified.gpx ... (575 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Bitarová - Lietava - Podhorie - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, bitarova, lietava, podhorie, lietavska svinna
2014_06_17_16_19_50_ZA_Ovciarsko_HricovskePodhradie_PastinaZavada_Peklina_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (735 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Hričovské Podhradie - Paština Závada - Peklina - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, ovciarsko, hricovske podhradie, pastina zavada, peklina, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2014_06_16_16_11_02_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (390 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2014_06_06_16_12_25_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_LS_simplified.gpx ... (461 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, ovciarsko, lietava, podhorie, babkov, lietavska svinna
2014_07_23_15_07_22_ZA_simplified.gpx ... (273 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Veľká Okružná, Nemocničná, Hlinská)
by MiMiNo in zilina
2014_05_13_16_05_17_ZA_simplified.gpx ... (180 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Veľká Okružná, Vysokoškolákov, Mostná)
by MiMiNo in zilina
2014_05_17_16_23_24_ZA_simplified.gpx ... (113 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Hlinská, Tajovského, Obvodová)
by MiMiNo in zilina

Newer Traces | Page 1 | Older Traces