OpenStreetMap

Public GPS traces from MiMiNo

Newer Traces | Page 1 | Older Traces

2015_10_02_16_17_12_ZA_Ovciarsko_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (429 points) ... 5 days ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Ovčiarsko - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in zilina, ovciarsko, lietava, podhorie, babkov
2015_07_31_15_53_21_ZA_Rosina_Porubka_LS_simplified.gpx ... (432 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, rosina, porubka, lietavska svinna
2015_07_31_06_48_23_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (204 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_01_11_01_02_LS_LL_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (449 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_03_16_06_52_ZA_Lietava_LS_simplified.gpx ... (278 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietava - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietava, lietavska svinna
2015_08_03_06_41_45_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (171 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_04_15_23_59_ZA_LL_LS_simplified.gpx ... (149 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietavská Lúčka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietavska lucka, lietavska svinna
2015_08_04_06_33_10_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (277 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_05_15_23_22_ZA_Rosina_Porubka_LS_simplified.gpx ... (388 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Rosina - Porúbka - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, rosina, porubka, lietavska svinna
2015_08_05_06_38_54_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (216 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_06_16_01_18_ZA_Brezany_Lietava_LS_simplified.gpx ... (386 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, brezany, lietava, lietavska svinna
2015_08_06_06_35_06_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (195 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2015_08_07_15_57_57_ZA_Lietava_LS_simplified.gpx ... (556 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Lietava - Lietavská Svinná
by MiMiNo in zilina, lietava, lietavska svinna
2015_08_07_06_36_05_LS_LL_ZA_simplified.gpx ... (192 points) ... about 2 months ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Lietavská Svinná - Lietavská Lúčka - Žilina
by MiMiNo in lietavska svinna, lietavska lucka, zilina
2014_08_19_16_12_22_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (287 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov
2014_08_18_16_15_39_ZA_Brezany_Lietava_Podhorie_Babkov_simplified.gpx ... (463 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina - Brezany - Lietava - Podhorie - Babkov
by MiMiNo in zilina, brezany, lietava, podhorie, babkov
2014_08_16_17_52_12_ZA_simplified.gpx ... (86 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (Veľká Okružná, Vojtecha Spanyola, Mostná)
by MiMiNo in zilina
2014_08_15_15_38_02_ZA_simplified.gpx ... (242 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Žilina (1. mája, Univerzitná, Obvodová)
by MiMiNo in zilina
20140817_Mojtin_simplified_byOG.gpx ... (2,564 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Šuja - Domaniža - Sádočné - Pružina - Zliechov - Čičmany - Fačkov - Rajeská Lesná - Šuja
by MiMiNo in og, suja, domaniza, sadocne, pruzina, zliechov, cicmany, fackov, rajecka lesna
20140816_Smerom_na_Borosovec_simplified_byOG.gpx ... (698 points) ... about 1 year ago more / map / edit IDENTIFIABLE
Rajec - Šuja a späť
by MiMiNo in rajec, suja, og

Newer Traces | Page 1 | Older Traces