OpenStreetMap

Linköpings stadsdelar

Posted by Lokal_Profil on 22 March 2015 in Swedish (Svenska)

Hittade denna sida hos Linköpings kommun som kan användas för att konvertera punkterna för Linköpings stadsdelar till områden. Två gjorda men intressant nog blev det även väldigt uppenbart att vissa är helt felaktigt placerade.

Intressant ursäkt att sätta sig in i potlach2 då ID-editorn inte verkar helt glad i så pass stora områden.

Location: Kanberget, Innerstaden, Linköpings domkyrkodistrikt, Linköping, Linköpings kommun, Landskapet Östergötland, Östergötlands län, Götaland, 58227, Sverige

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment