OpenStreetMap

Henrik R

Mapper since: January 09, 2011 | Contributor terms: Accepted over 6 years ago

Har startat en kartserver http://skoterleder.org/ där snöskoterleder syns. Hämtar data ifrån OSM, innehåller hela Sverige ner till zoom nivå 14 och overlay lager över skoterleder ner till zoom nivå 16