OpenStreetMap

Gazer75's notes

Notes submitted or commented on by Gazer75

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 430006 roman23

not here anymore

5 months ago 19 days ago
open 502510 Gazer75

Ifbm utviding av E6 har Åkersvika naturreservat blitt endra. Dette bør oppdaterast så snart data er tilgjengeleg.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stilla-og-brauterstilla-naturreservat-er-opprettet-og-grensene-for-akersvika-naturreservat-er-endret/id2471263/

23 days ago 23 days ago
open 471946 Gazer75

School not moved? NPRA (Statens Vegvesen) have offices here now?

3 months ago about 1 month ago
closed 409904 turbojoe

missing bridge

6 months ago 3 months ago
closed 325473 JensKveli

Hva har skjedd her?
Dette er fremdeles bilveg.

12 months ago 5 months ago
closed 325475 JensKveli

Vegen henger ikke sammen, rundkjøringa ligger plutselig på feil plass.

12 months ago 5 months ago
closed 325476 JensKveli

Uforståelig knekk på vegen, rundkjøringa har havnet ut av posisjon.

12 months ago 5 months ago
closed 325474 JensKveli

Er vegen justert etter Bing-bilde?
Flybildet ligger ikke riktig, det blir fort feil å justere veglinja etter det.

12 months ago 5 months ago
closed 356607

Vegen heter Fremovegen og er fylkesveg 712.

10 months ago 5 months ago
closed 356609 Andreas Noteng

Dette er krysset mellom 712 Fremovegen og 725 Nyhusvegen

10 months ago 5 months ago

« Previous | Page 1 | Next »