OpenStreetMap

Fringillus's notes

Notes submitted or commented on by Fringillus

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 250179 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 110 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

almost 3 years ago about 7 hours ago
closed 934754 Essin

Är 222 förbi Gustavsberg verkligen motorväg nu? På Mapillary från 29 juli 2016 ser det ut att vara 2+2-motortrafikled utan vägrenar, men å andra sidan verkar ombyggnaden inte vara helt klar. Om vägen är motortrafikled kanske den hellre borde taggas som highway=primary motorroad=yes. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:motorroad

5 months ago 2 months ago
closed 134903 osm-pascal

somewhere here is a car ferry

over 3 years ago 2 months ago
closed 231090

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 70 km/h
Reported using Wisepilot map reporter

almost 3 years ago 3 months ago
closed 459781

steps

almost 2 years ago 8 months ago
closed 624799

Tunnel här numera? Från Svinderviksbron

about 1 year ago 8 months ago
closed 743253

Limită de viteză lipsă:

Această eroare este transmisă de la GPS-ul Navmii.

10 months ago 8 months ago
closed 826364 fatuus

stop sign

8 months ago 8 months ago
closed 826368 fatuus

not allowed to drive forward in crossing

8 months ago 8 months ago
closed 826367 fatuus

stäng för alltid

8 months ago 8 months ago

« Previous | Page 1 | Next »