OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 294629 osm-pascal

Bus stops in west-bound direction moved approximately here.

25 days ago 2 days ago
closed 234130 Grillo

Det ser ut som att Råbygatan är gångfartsområde hela vägen till Liljegatan, behöver survey.

5 months ago 3 days ago
closed 191571 Essin

På Mapillary syns bara en hållplats i det här området, men heter den Ejdergatan eller Storcenter?

7 months ago 3 days ago
open 185413 Skinfaxi

för hög klassning av vägen. Vägen norrut och ut fran piperskärr är större och desutom en genomfartsväg.

7 months ago 13 days ago
open 185411 Skinfaxi

Varför är Albert Tengers väg här sa högt klassad? Ser ingen anledning till detta. Huvudstraket fortsätter Allen - Storgatan - Kvarngata - Sjukhus- Resecentrum - Slottslholmsvägen, även om det är en 30 omerade delvis. (berör bara den övre delen mellan folkbparsvägen och allen, pa nedre delen tro jag är klassningen atminstonde försvarbart).

7 months ago 13 days ago
closed 257032 Ra0ul

Just nu sker en ombyggnation här. I skrivande stund är det en rondell här.

3 months ago 13 days ago
closed 122378

Moved from OSB ID666344:
Ser ut som det saknas en bit väg här? [JLS, 2012-07-29 21:01:09 CEST]

11 months ago about 1 month ago
closed 200976 spaetz

Continue to map street...

6 months ago about 2 months ago
open 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

6 months ago about 2 months ago
closed 192386

Båtvrak

7 months ago about 2 months ago

« Previous | Page 1 | Next »