OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1238694

j0i9ojkpiok[o

1 day ago about 14 hours ago
closed 1238510

xmas 17

1 day ago 1 day ago
closed 1234760 KTim

missing way (Höglandsleden)

6 days ago 1 day ago
closed 1238041

Stadshallen

2 days ago 1 day ago
closed 1237498

Burlov Station

2 days ago 2 days ago
open 1237397 Essin

"[nedlagt]" borde inte stå med i namnet. Om affären står tom nu men skylten finns kvar skulle man kunna tagga den som shop=vacant old_name=Kristenssons Järnaffär AB, annars borde noden uppdateras till den nya affären. Behöver survey.

3 days ago 3 days ago
closed 597863 Mateusz Konieczny

According to http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:military%3Ddanger_area it must be also tagged as landuse=military.

Either this area or wiki should be changed.

over 1 year ago 4 days ago
open 1236456 Essin

Motorvägen förbi Linderöd ska öppna 20 december enligt Trafikverket, så efter det kan det vara lämpligt att kolla upp den på plats, särskilt korsande vägar. Jag misstänker också att motorvägsrestriktioner inte kommer att gälla öster om den här trafikplatsen i väntan på fortsättningen till Vä.

4 days ago 4 days ago
open 1236392 Essin

Enligt NVDB fortsätter Häradsvägen fram hit, men å andra sidan känns NVDB inte alls vid vägnamnet Stävie Nyboväg. Kan behöva dubbelkollas hur det skyltas på plats.

4 days ago 4 days ago
closed 1234786 KTim

missing way (Höglandsleden)

6 days ago 5 days ago

« Previous | Page 1 | Next »