OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

5 months ago 4 days ago
closed 258688

Här går en väg söderut. Flera hus finns på platsen.

5 months ago 8 days ago
open 334529 Essin

Enligt Mapillary har det byggts en cirkulationsplats här. GPS-spår behövs.

9 days ago 9 days ago
open 287147 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 80 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

3 months ago 27 days ago
closed 324772 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 90 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

29 days ago 28 days ago
closed 324769 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 90 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

29 days ago 28 days ago
closed 324768 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 60 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

29 days ago 28 days ago
closed 324767 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 90 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

29 days ago 28 days ago
closed 279447 Marvin Blob

Reported and assumed correct speed limit is 90 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

4 months ago 29 days ago
closed 279448 Marvin Blob

Reported and assumed correct speed limit is 70 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

4 months ago 29 days ago

« Previous | Page 1 | Next »