OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 197351 Essin

Det har byggts en cirkulationsplats här enligt Mapillary, men det framgår inte riktigt vart de andra utfarterna leder.

13 days ago 13 days ago
closed 194726 sstap74

V berga skola linje 2

18 days ago 13 days ago
closed 194725 sstap74

Maria station linje 2

18 days ago 13 days ago
closed 50841 Antonius77

Plompen utløp

10 months ago 16 days ago
closed 138383 Jonas Myrehed

Myra

4 months ago 16 days ago
open 191571 Essin

På Mapillary syns bara en hållplats i det här området, men heter den Ejdergatan eller Storcenter?

25 days ago 25 days ago
closed 97537 jetthe

Tveksam klassificering av denna väg, source-tag saknas och inga GPS-spår finns inlagda. Behöver kontrolleras på plats.

7 months ago about 1 month ago
closed 185406 Skinfaxi

felklassad väg? desutom konstig anslutning av vägen.

about 1 month ago about 1 month ago
closed 185407 Skinfaxi

Felklassad väg. bör har samma klassning som väg 239 pa andra sidan av torsby, da det är fortsättning. I naturen har vägen en ganska daligt standart.

about 1 month ago about 1 month ago
closed 104007

Apadana pizzeria

6 months ago about 1 month ago

« Previous | Page 1 | Next »