OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 200976 spaetz

Continue to map street...

5 months ago 10 days ago
open 202682 jetthe

Anslutning mellan den här cykelvägen om den på norr sidan av vägen saknas. Relationen för Näckrosleden behöver justeras till att gå på cykelvägen. Vill inte göra ändringen själv eftersom jag inte har lokalkännedom och det inte fanns någon cykelväg på platsen sist jag passerade.

5 months ago 10 days ago
closed 192386

Båtvrak

6 months ago 11 days ago
closed 200721 spaetz

missing street

5 months ago 11 days ago
open 233602 AndersAndersson

Verkar finnas flera "ways" för samma stigar. Behöver rensas upp relationer skapas.

4 months ago 11 days ago
closed 88868

Moved from OSB ID560361:
Denna sträcka borde väl inte heta 374? [Kin, 2010-10-03 11:15:06 CEST]

12 months ago 11 days ago
closed 92447

Moved from OSB ID572691:
Järnvägen fortsätter här söderut till Husum [leojth, 2011-01-09 12:57:17 CET]

12 months ago 11 days ago
closed 25324

Groths vägs norra sida är gångbana, inte cykelbana.

over 1 year ago 2 months ago
closed 25322

Hagaströmsutfartens östra sida och Tegelvägens södra sida är gångbana, inte cykelbana.

over 1 year ago 2 months ago
closed 4978

Det är inte cykelbana i Nygatans mittremsa. (Skyltning, målning eller signalering som anger att vägen är avsedd för cykeltrafik saknas, alltså är det ingen cykelbana.)

over 1 year ago 2 months ago

« Previous | Page 1 | Next »