OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 943333 Grillo_import

Används både 17 och 92 som adresser?

7 months ago about 13 hours ago
closed 943332 Grillo_import

Kontroll behövs av hur 28-32 fördelar sig

7 months ago about 13 hours ago
open 882906 Grillo_import

Oklart vilken gällande adress är.

8 months ago about 13 hours ago
open 879369 Grillo_import

Museet och gymnastikföreningen har fått adress Museiplanen. Vad som utgör Museiplanen behöver kontrolleras. Dessutom behöver adressen Råå hamn 437 kontrolleras om den går nånstans.

9 months ago about 14 hours ago
closed 1174547 Grillo

Har huset adress 9 eller 10?

3 days ago about 14 hours ago
closed 879378 Grillo_import

Det här huset verkar sakna adress. Kontroll behövs. 10A och 10B är mappade. Är 10B möjligen det här husets garage?

9 months ago about 14 hours ago
closed 911103 Grillo

Kontroll behövs om vägen heter Lybecksgatan eller Lübecksgatan. I kommunens adressdata står det Lybecksgatan men i OSM-data har båda varianterna använts. Till en början bör skyltningen kontrolleras men denna kan också vara fel och det hela bör nog kollas mot kommunens officiella data, då skyltning kan vara fel.

8 months ago about 14 hours ago
closed 880048 Grillo_import

Oklart vilken av dessa två adresser som är gällande

9 months ago about 14 hours ago
closed 880053 Grillo_import

Alla adresser för Coyetsgatan/Mellangatan behöver ses över. Används båda eller bara den ena?

9 months ago about 14 hours ago
closed 880070 Grillo_import

Håller detta hus på att rivas eller är det bara renovering på gång?

9 months ago about 14 hours ago

« Previous | Page 1 | Next »