OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 148558

Adressnamn i Järvsö saknas.

about 1 year ago 19 days ago
closed 324787 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 50 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

about 2 months ago 19 days ago
closed 211426

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 70 km/h

9 months ago 19 days ago
closed 211424

Fel hastighet. Rapporterad hastighet är 80 km/h

9 months ago 19 days ago
closed 339506 Essin

Heter gatan verkligen Träsnidarvägen på båda sidor om denna punkt? I så fall ser det ut att finnas två vardera av Träsnidarvägen 2 och 4...

29 days ago 28 days ago
open 288500

Bygg A

4 months ago 30 days ago
open 260805 jetthe

Korsningarna Upplandsgatan/Österbågen ombyggda på senare tid, bl.a. refuger nere på Upplandsgatan (dvs inga vänstersvängar över mötande körfält). Kräver survey+mappning för att återspegla verkligheten både på Upplandsgatan och Österbågen.

6 months ago about 1 month ago
closed 258688

Här går en väg söderut. Flera hus finns på platsen.

6 months ago about 1 month ago
open 334529 Essin

Enligt Mapillary har det byggts en cirkulationsplats här. GPS-spår behövs.

about 1 month ago about 1 month ago
open 287147 Spikerswed

Reported and assumed correct speed limit is 80 km/h.
Reported using Wisepilot map reporter
Created by www.appello.com

4 months ago about 2 months ago

« Previous | Page 1 | Next »