OpenStreetMap

Essin's notes

Notes submitted or commented on by Essin

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 119620

Moved from OSB ID539309:
Tror det ligger några access=designated här [marob, 2010-05-03 16:54:44 CEST]

over 1 year ago 3 days ago
open 332255 Henkeol

Stationen är ombyggd. Bör ritas om från flygfoto eller detlajplan.

3 months ago 3 days ago
closed 119618

Moved from OSB ID540802:
Bostadsområdet behöver mappas bättre [jbella, 2010-05-15 22:59:20 CEST]

over 1 year ago 3 days ago
closed 119615

Moved from OSB ID539294:
Vägentypen behöver bekräftas [jbella, 2010-05-03 14:12:58 CEST]

over 1 year ago 3 days ago
closed 350720

The 200m contour line seems to be wrong. It's unlikely that it goes through the middle of the lake. Google terrain shows that it is to the east of the lake.

about 1 month ago 3 days ago
closed 153649

Här går en ännu ej asfalterad gång / Cykelväg österut och binder ihop med Cykelväg vid rondell ca 500 m.

about 1 year ago 3 days ago
open 334529 Essin

Enligt Mapillary har det byggts en cirkulationsplats här. GPS-spår behövs.

2 months ago 15 days ago
closed 122450

Moved from OSB ID543802:
Här byggs en ny skola och det finns massa vägar att kartlägga. :-) [ingwa, 2010-06-04 14:52:47 CEST]

over 1 year ago 17 days ago
open 352589

Det nybyggda huset saknas.

about 1 month ago 17 days ago
closed 122471

Moved from OSB ID649023:
Bygge av cykelväg pågår längs den här vägen. [pinkunicorn, 2012-05-04 13:55:48 CEST]

over 1 year ago 17 days ago

« Previous | Page 1 | Next »