OpenStreetMap

Grave centrum bijgewerkt / Grave center updated

Posted by ArwenAiwe on 31 July 2010 in Dutch (Nederlands)

Deze avond heb ik nog een uurtje op de fiets rondgereden met de GPS logger, om ontbrekende straten in het centrum van Grave te inventariseren. Daarnaast heb ik nog op verschillende locaties tactiel bestrating vastgelegd. Een deel van deze data heb ik reeds in de kaart verwerkt, maar een deel ook nog niet.

Ik ben tevens begonnen met het vastleggen van alle voetpaden, aangezien dat toch de beste optie lijkt voor goede Accessibility kaarten. En ik heb een deel van de wegen van Grave geherclassificeerd naar "residential" in plaats van "unclassified".

Ik hoop alles in de loop van deze week verwerkt te hebben.

---

This evening I spent an hour driving around on my bike with the GPS logger to log missing streets in downtown Grave. I also have logged tactile paving at various locations. Some of this data I have already processed on the mao, but part of it still needs to be added.

I also started capturing all the pavements, as this still seems the best option to get good Accessibility maps. And I have reclassified part of the roads in Grave to "residential" rather than "unclassified".

I hope to finish adding the data in the course of this week.

Location: Grave, Noord-Brabant, Nederland

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment